Archiwum z dnia: 7 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ ŹRÓDŁO SZCZĘŚCIA

07.06.2021, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 5,1-12

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ludzie błogosławieni, to nie ludzie, którzy wszystko posiadają. Ludzie błogosławieni, to nie ci, którzy nie zmagają się z żadnymi problemami. W Przekładzie Dynamicznym przetłumaczone jest to w znamienny sposób: Pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zrozumiawszy bezmiar swej duchowej nędzy, całą nadzieję składaja tylko w Bogu. Królestwo Niebios jest bowiem przygotowane tylko dla takich osób. Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy, jak Bóg, smucą się z powodu grzechu! Tylko tacy bowierm doznają pocieszenia w Niebiosach! Odkrycie swojej słabości, bezradności, to szansa na spotkanie się z Bogiem żywym. To szansa, aby stać się człowiekiem szczęśliwym, bo źródłem szczęścia jest sam Bóg. Gdzie lub w kim pokładasz swoje szczęście? Czy dostrzegasz swój grzech? Co z nim robisz?
  • Łaska dotykania swojej nędzy, braków, ran, sprawia, że człowiek może okazywać miłosierdzie innym. Człowiek doświadczający braku jedzenia, potrafi smakować i cenić jedzenie. Człowiek naznaczony smutkiem potrafi zasmakować w radości. Potrzebujemy zatem dziękować za wszelkie swoje braki, głody, bo Bóg ma moc zrodzić w nas z tego doświadczenia radość życia. Braki rodzą także nowe pragnienia, które są kluczem do zmian. Z jakimi brakami się zmagasz? Co z tymi brakami robisz? Czy przychodzisz z nimi do Jezusa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za braki w moim życiu. Dziękuję Ci, że jesteś kluczem do mojego szczęścia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?