Archiwum z dnia: 9 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I SPEŁNIAĆ ZAMYSŁY BOGA

09.06.2021, środa , Św. Efrema

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Prawo mojżeszowe powstało dla ludzi niedoskonałych. Przewidywało ono kary i konsekwencje za przekroczenie (zarówno umyślne, jak i nieumyślne) przepisów. Nikt z ludzi nie był w stanie wypełnić wszystkich przykazań w taki sposób, by nie popełnić błędu. Jezus był pierwszym Żydem, który wypełnił Prawo do końca, bez uchybień. Nie dość, że zrealizował wszystko, to jeszcze w imię miłości przekraczał niektóre przepisy – np. pozwalając łuskać kłosy uczniom w szabat. Jako człowiek wypełnił Prawo, jako Syn Boży nie mieścił się w nim. Stąd konflikt z faryzeuszami, którzy nie pojmowali, że uzdrowienie chorego człowieka nie jest pracą w dniu szabatu – lecz objawem miłosierdzia Wszechmogącego Boga.
  • Jeśli mam zachowywać konkretne przepisy religijne, mogę to robić dla dwóch motywacji. Pierwsza, to wzgląd na miłość Boga. Ze względu na szacunek i wdzięczność do Niego, ze względu na pamięć o Jego męce, nie będę jeść mięsa w piątek. Jest zakaz – ale taki, który rozumiem i z którym się utożsamiam. Druga, to miłość własna. Dążę do doskonałości, spełniam idealnie wszystkie nakazy i zakazy. Nie jem mięsa w piątek!!! To mi daje poczucie satysfakcji i usprawiedliwia fakt, że osądzam tych, co żyją inaczej lub po prostu są słabsi! Popatrz na swoje praktyki religijne i spróbuj stanąć wobec nich z pytaniem: po co ja to robię i co mi to daje? Jakie motywacje mną kierują?
  • Oczyszczaj nas, Panie, z wszelkich motywacji, które nie są zgodne z duchem miłości. Oczyszczaj nas z egoizmu, pychy, osądzania. Dawaj nam światłe oczy serca, byśmy umieli postępować z miłością wobec Ciebie i ludzi, którzy nas otaczają. Pomóż nam spełniać zamysły Twojego Serca.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Serce Jezusa, gorejące ognisko Miłości, zmiłuj się nad nami.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?