Archiwum z dnia: 10 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ CZŁOWIEKIEM SPRAWIEDLIWYM

10.06.2021, czwartek , Bł. Bogumiła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5,20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus naucza o sprawiedliwości według Bożego spojrzenia oraz zachęca do pojednania. Moja sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Czym jest sprawiedliwość faryzeuszów, uczonych w Piśmie? Faryzeusze tak interpretowali pisma, aby nie zauważać swoich przewinień, ale by ich interpretacje, nauki osądzały innych. Tacy byli  faryzeusze, oceniając innych nie dostrzegali swoich win. A Jezus mówi, że jeśli chcesz Bogu złożyć ofiarę  jednocześnie skarżąc się, że ktoś ma coś przeciwko tobie to raczej poczekaj z ofiarą. Idź najpierw  pojednaj się a potem wróć przed ołtarz. Takiej ofiary naprawdę pragnie Bóg.
  • Pojednaj się z bratem swoim, Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko –  jakże trudne wymagania stawia Jezus. Pojednać się, to wyciągnąć rękę do kogoś, z kim być może mam jakiś konflikt. Pojednać się, to przyznać się do tego, że też mogę być przyczyną konfliktu. Pojednać się, to szukać tego co nas łączy i nie wypominać tego co nas dzieli. Aby żyć w postawie pojednania trzeba zmienić swoje spojrzenie na drugiego człowieka. Trzeba nieustannie szukać bliskości z Jezusem, by Jego oczami patrzeć na innych, by szukać za wszelką cenę dobra a nie skupiać się na tym co jest złe. Jeśli w moim centrum będzie jedynie próba oceny, zmiany na siłę drugiej osoby to nie uda mi się pojednać z nikim. Jeśli dla dobra relacji spróbuję odsunąć od siebie myśli o rzeczach, których nie akceptuję w moim bracie to też się nie uda, bo one prędzej czy później do mnie wrócą. Potrzebuję całkowitej zmiany mojego myślenia, przemienionego spojrzenia na bliźniego. Potrzebuję patrzeć na osoby oczami Jezusa. Wszelkie moje decyzje, postanowienia, wysiłki na nic się nie zdadzą. Jedynie Duch Święty jest w stanie dokonać we mnie takiej przemiany, ale Duch Święty potrzebuje mojej decyzji. Czy przychodzę do Niego w sytuacjach konfliktu z bliźnim? Czy proszę Go o przemianę mojego serca? A może zawsze proszę o przemianę tej drugiej osoby, bo w sobie nie dostrzegam niczego do poprawy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, uczyń serce moje według serca Twego

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?