Archiwum z dnia: 15 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ SIĘ MIŁOWAĆ JAK BÓG

15.06.2021, wtorek , Bł. Jolanty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwy Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieskich i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Miłujcie waszych nieprzyjaciół – oczywiście nie chodzi o odczuwanie sympatii, przyjemnych emocji wobec takich osób. Jezus mówi o agape – postawie ofiarnej miłości, polegającej na pragnieniu dobra drugiej osoby i czynieniu jej bezinteresowanie dobra. Czasem nieprzyjaciel może być bardzo blisko. W codzienności często ktoś najbliższy wydaje się być nieprzyjacielem – nie spełniając oczekiwań, nie zaspokajając podstawowych potrzeb, raniąc, zawodząc. W swojej słabości każdy z nas miewa chwile, kiedy się staje jak nieprzyjaciel dla kogoś bliskiego. Tylko zdeterminowane trwanie w postawie miłości agape pokonuje większe i mniejsze kryzysy w relacjach.
  • Warto znać strategię diabła – wykorzystuje on nasze chwile słabości pobudzając do niepotrzebnych słów, drażniąc, rozdmuchując emocje, podsuwając złe myśli oskarżające nas i innych. Na wszelkie sposoby stara się eskalować drobne błędy Twoje i bliskich – żeby rozlać jak najwięcej niepokoju, złości, rozłamu, nieprzebaczenia i zatruć tym serca. Miłość nieprzyjaciół polega też na nie zgadzaniu się na takie myśli, nie wchodzeniu w rozważania o grzechach ludzi, w oskarżanie ich i osądzanie. Agape widząc upadek bliźniego poleca go w modlitwie – módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli grzech bliźniego dotyka Cię i krzywdzi, modlitwa za niego będzie sposobem uzdrowienia także Twojego serca i praktyczną realizacją decyzji przebaczenia. Jak sobie radzisz, gdy czujesz się źle, niesprawiedliwie traktowany, raniony? Czy modlisz się o błogosławieństwo dla tych, z którymi Ci trudno, którzy Cię drażnią, przez których czujesz się krzywdzony?

  • Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Nie chodzi tu o jakiś abstrakcyjny ideał, czy bezgrzeszność, ale właśnie okazywanie miłości agape każdemu człowiekowi, bez względu na jego zachowanie. Czy do takiej właśnie doskonałości = świętości, dążysz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. ucz mnie każdego dnia reagować z mądrością i miłością. Proszę niech Twój pokój i miłość trwają we mnie niezależnie od okoliczności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?