Archiwum z dnia: 17 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WOŁAĆ OJCZE NASZ

17.06.2021, czwartek , Św. Alberta Chmielowskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 6, 7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Na modlitwie nie Bądźcie gadatliwi jak poganie. Kiedy zachowuję się jak poganin? Pewnie wtedy, gdy modląc się bez zrozumienia i zaangażowania zapominam, po co to robię. Nic nie ma złego w pieśniach czy w modlitwach, to są narzędzia, zła jest tylko nasza oziębłość. Być gadatliwym na modlitwie to także próba zagadania Pana Boga i własnego sumienia. Jesteśmy zaproszeni do wsłuchiwania się w siebie, bo tylko wtedy rozpoczniemy dialog z Panem Bogiem.
  • W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus daje nam przykład modlitwy doskonałej. W kilku prostych słowach wyraża to, co najważniejsze. Jak modlimy się tą modlitwą? Czy przeżywamy ją tak, że każde zdanie potrafi powalić nas z nóg, zajrzeć do naszych słabości i tajemnic?
  • Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj… Izraelici na pustyni także otrzymywali mannę z nieba na jeden dzień i nie mogli zebrać zapasów (Wj. 16.14-19) musieli na nowo każdego dnia uwierzyć w to, że Bóg się nimi w tym dniu zaopiekuje, a czy my też każdego dnia ufamy od nowa?
  • …bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czy prosząc o coś lub o kogoś na pewno jesteśmy gotowi przyjąć wolę Pana Boga, jak by ona nie była?
  • … jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dla tych, co nie chcą przebaczyć te słowa brzmią wręcz jak oskarżenie. Bo jeśli my nie przebaczymy to Pan Bóg nam też nie przebaczy. „Nienawidząc drugich, karzemy siebie samych, a znowu miłując drugich, sobie samym dobrze czynimy” (św. Jan Chryzostom).
  • …ale nas zbaw ode złego. W Modlitwie Arcykapłańskiej podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus używa podobnych słów: Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (J17.15) A więc ochroń nas Panie Boże przed działaniem Szatana, by nas nie zwiódł. Czy wiesz o tym, że nie zwracając się w codziennej modlitwie do Boga stajesz się łatwym celem dla Szatana?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Czy dziś możesz modlić się lepiej, niż z zaangażowaniem wypowiadać “Ojcze Nasz, któryś jest w niebie…”

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?