Archiwum z dnia: 19 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWIAĆ BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU

19.06.2021, sobota , Św. Romualda

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 6,24-34

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Troszczyć się, oznacza być pochłoniętym, być zaabsorbowanym. Pan Bóg chce abyśmy Go kochali „całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem” (Łk 10, 27). W pragnieniu tej miłości „jest Bogiem zazdrosnym” (Wj 20, 5). On nas kocha i pragnie naszej miłości na wyłączność. Przestrzega przed robieniem sobie bożków z innych osób i rzeczy. Nie oznacza to porzucenie odpowiedzialności za utrzymanie siebie i rodziny, aby zająć się tylko myśleniem o Bogu. Chodzi o porzucenie nadmiernej troski o siebie i swoje potrzeby. Ważne, aby w życiu przyjąć odpowiednią hierarchię wartości (jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu – św. Augustyn). Mamoną może być wszystko co mnie zniewala (dobra materialne, wygląd, pozycja społeczna, zdrowie,…), co mnie pochłania, w czym tracę poczucie czasu, wszystko co powoduje, że zapominam o Bogu. Co jest głównym przedmiotem mojej codziennej troski, trudu i zabiegania? Na którym miejscu w mojej hierarchii wartości jest Bóg?
  • Dojrzałość przejawia się m.in. w umiejętności życia „tu i teraz”. To co było w przeszłości minęło i już nie wróci. Co na przyniesie przyszłość jest tajemnicą. Nie wiemy czy w ogóle będzie nam dane przeżyć kolejny dzień. Na każdą chwilę teraźniejszości powinniśmy więc patrzeć jak na dar, łaskę daną od Boga. Od nas zależy jak ją wykorzystamy. Jezus w rozmowie ze św. Katarzyną ze Sieny powiedział do niej: „Ty zajmij się mną, a ja zajmę się tobą”. Mam porzucić pęd za dobrami ziemskimi, a oddać się pracy dla Jezusa. Mam bezwarunkowo uwierzyć, że On mnie kocha, wie czego potrzebuję i sam się zatroszczy, aby mi tego nie zabrakło. Zachęca do odrzucenia lęku o byt materialny, do całkowitego zaufania Mu. To wcale nie musi być proste, zwłaszcza żyjąc w świecie, który wmawia nam ile jeszcze „musimy” mieć, zdobyć, osiągnąć. Czy umiem żyć dniem dzisiejszym („tu i teraz”)? Co rozumiem pod słowem „przyszłość”?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, wlej w moje serce ufność i wiarę, że Ty wiesz najlepiej czego mi potrzeba.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?