Archiwum z dnia: 28 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZECIERAĆ OCZY ZE ZDUMIENIA

28.06.2021, poniedziałek , Św. Ireneusza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 103, 1b-4. 8-11

Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Często funkcjonujemy jak ludzie niewierzący. Zapominamy o otrzymanych dobrodziejstwach i objawiamy, w taki czy inny sposób, swoją niewiarę i brak zaufania. Jesteśmy ślepcami, którzy nie widzą dobrodziejstw otrzymanych od Boga i od drugiego człowieka. A Słowo Boże mówi jednoznacznie:  Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. Proś zatem Jezusa, aby otworzył ci oczy na otrzymywane dobro. Wołaj: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!  Wołaj, aby spełnić Boże pragnienia.

  • Bóg pragnie, abyśmy ujrzeli siebie w prawdzie. Bóg pragnie, abyśmy ujrzeli swoją kruchą kondycję. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Bez ujrzenia swojej ludzkiej kondycji, braków, grzechów nie jesteśmy w stanie ujrzeć Bożych dobrodziejstw. Ludzka słabość i grzech mają możliwość przyciągnięcia i objawienia Bożej chwały. Warunkiem jest zaproszenie Boga żywego do naszych braków, grzechów, ran, różnego typu niepełnosprawności. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Wołaj zatem z całego serca: Jezu, potrzebuję Cię. Przyjdź mi z pomocą. Wejdź do moich braków, niepełnosprawności, zmarnowanego czasu. Przyjdź i objaw się w moim życiu, tak jak tego potrzebuję.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję, że mogę do Ciebie wołać. Dziękuję, że przychodzisz pomimo drzwi zamkniętych.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?