Archiwum z dnia: 17 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZDECYDOWAĆ CZY IŚĆ WĄSKĄ DROGĄ

17.07.2021, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 12, 14-21

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Sługa Pański to człowiek wybrany, umiłowany przez Ojca, w którym Jego serce ma upodobanie. Napełniony Duchem Świętym. Tym Sługą Pańskim był Jezus, ale może nim być każdy chrześcijanin, ponieważ chrześcijanin ma być jakby drugim Chrystusem. Do tego potrzebujemy pozwolić się kształtować Bogu według Jego pomysłu, poddawać się Jego „obróbce” jak glina daje się kształtowac garncarzowi. Święty Ignacy mawiał: „Jest bardzo mało ludzi, którzy przeczuwają, co Bóg uczyniłby z nich, gdyby zaparli się siebie i całkowicie oddali się Chrystusowi Panu, aby On ukształtował ich dusze w swych dłoniach”. Ale jak piękni są ci, którzy pozwalali Bogu się kształtować – św. Franciszek, św. Ignacy, św. Teresa, św. ojciec Pio i wielu, wielu innych… Czy nie mógłbyś należeć do nich i ty? Dlaczego nie mielibyśmy stawiać sobie tak wielkich celów?
  • Realizowanie woli Bożej w swoim życiu nie jest jednak rzeczywistością, którą można określić słowami miło, lekko, przyjemnie. Sługa Pański jest tym, który realizuje wolę Bożą, a to rodzi sprzeciw w sercach innych ludzi – tak dziś czytamy: Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Jezus w Ewangelii św. Jana tłumaczy tę prawdę: Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (J15, 18-19)
  • Tak oto bycie Sługą Pańskim, bycie człowiekiem realizującym wolę Bożą w swoim życiu naznaczone będzie nie tylko świadomością wybrania i kochania, ale także odrzuceniem i cierpieniem. Czy w takim razie warto to robić? Stań dziś przed Panem, powiedz mu o swoich wątpliwościach, zapytaj o to, czy warto. Wierzę, że u Niego znajdziesz najlepszą odpowiedź.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, włóż w moje serce pragnienie realizowania Twojej woli. Pozwól mi zaakceptować odrzucenie i wszelkie niepowodzenia, ucz mnie cierpliwości i wytrwałości.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?