Archiwum z dnia: 26 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ SIEWCĄ KU CHWALE KRÓLESTWA

26.07.2021, poniedziałek , Świętych Rodziców Najśw. Maryi Panny, Joachima i Anny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 13,31-35

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • «….najmniejsze ze wszystkich nasion (…) które ktoś wziął i posiał na swej roli (….) gdy wyrośnie….staje się drzewem….». Dostrzegam tu pewną kolejność. Trzy następujące po sobie etapy.


     1- Na początku decyzja, akt wolnej woli. Biorę ten niepozorny drobiazg, najmniejszy ze wszystkich i zasiewam na swej roli. Skoro biorę to muszę najpierw tego chcieć.


     2 – Jeżeli zasiałem, to później przychodzi czas pielęgnacji, troski, zapewnienia warunków wzrostu i rozwoju. Czas wytrwałego zaangażowania, czas cierpliwości, czas nadziei.


     3 – W trzecim etapie przychodzi radość zbiorów. Często dopiero teraz, gdy już widzę owoce, rozumiem sens poniesionego wysiłku.

  • Podobnie jak trzy miary mąki przeniknięte zaczynem zakwasiły się wszystkie. Wszystkie te trzy etapy siew, wzrost, zbiory wymagają przeniknięcia zaczynem Łaski Bożej, aby radość z rozkwitu Królestwa była wielka.
  • Dziś jest wspomnienie Św. Joachima i Anny, rodziców NMP. Na ich przykładzie widać jak praca wychowawcza (która jest podobna do wysiłku siewcy, rolnika) przynosi plon. Na efekty zasiewu warto czekać. Czasem jak w przypadku Joachima i Anny nawet całe pokolenia. Często ktoś inny sieje a ktoś inny zbiera.
  • Czy świadomie sieję? Co rośnie na mojej roli? Jakie są, jakie będą moje żniwa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie udziel nam Twej Łaski byśmy siali, pielęgnowali i zbierali ku chwale Twego Królestwa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?