Archiwum z dnia: 2 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODDAWAĆ WSZYSTKO CO MAM, ABY JEZUS MÓGŁ DZIAŁAĆ

02.08.2021, poniedziałek , Św. Euzebiusza z Vercelii

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 14, 13-21

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić;wy dajcie im jeść!»
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami cudu rozmnożenia chleba przez Jezusa. Po śmierci Jana Chrzciciela za Jezusem podążał tłum ludzi, a samych mężczyzn było tego dnia 5 tysięcy nie licząc kobiet i dzieci. Z nastaniem wieczora do Jezusa przyszli Jego uczniowie z prośbą, by odprawił On tłumy, aby mogli zakupić sobie coś do jedzenia. Lecz Jezus zwraca  się do uczniów, aby to oni dali ludziom jeść. I słyszymy odpowiedź Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. I Jezus prosi, aby mu je przynieść. Nie prosi o jedną rybę i jeden chleb. Prosi o całość tego co mają – 5 chlebów i 2 ryby. I Jezus dokonuje cudu rozmnożenia, karmi ludzi a z tego co zostaje zbierają jeszcze 12 pełnych koszy ułomków.
  • Jak często my stajemy przed dylematem – jak coś zrobić moimi skromnymi siłami? Nie mam talentów, umiejętności, pieniędzy aby zrealizować oczekiwane zadanie. Nie nadaję się do tego. A Jezus pokazuje – podejmij zadanie, oddaj mi pełnię twych talentów, tego co masz a Ja będę działał. Jaka jest moja postawa – czy jestem gotowy podjąć zadania pozornie beznadziejne oraz zainwestować w nie wszystko co mam i zawierzyć w pełni Jezusowi. A może próbuję podejmować takie zadania sam i boję się oddać swoje ostatnie 2 ryby i 5 bochenków chleba,  aby w razie porażki coś mi pozostało?
  • Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych – Jezus po śmierci Jana Chrzciciela chciał pobyć na pustkowiu, osobno. A gdy tłum poszedł za Nim i Jezus ich dostrzegł to nie był w stanie przejść obok nich obojętnie, zamykając się w swoim smutku z powodu śmierci przyjaciela. Zlitował do nad nimi i uzdrowił ich chorych. Czy przypadkiem ja nie zamykam się w postawie, że nie jestem specjalnie nikim ważnym i nie będę prosił Jezusa o pomoc bo lepiej, abym sobie sam poradził, bo czym są moje problemy w porównaniu z innymi? Czy wierzę, że Jezus patrząc na tłum dostrzega mnie osobiście, bo jestem dla niego jedyny i najważniejszy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?