Archiwum z dnia: 5 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIDZIEĆ W JEZUSIE MESJASZA

05.08.2021, czwartek , Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najśw. Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 16,13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Historię Piotra znamy wszyscy bardzo dobrze. Jego deklaracje wierności Jezusowi zniknęły w obliczu zagrożenia, jakim było rozpoznanie go na dziedzińcu Świątyni. Jednak przebaczenie Jezusa i wiara Piotra w ten fakt, pozwoliły mu być Skałą, na której Pan zbudował Kościół.
  • Apostołowie nie byli supermenami, ale jedno, co ich wyróżniało, to fakt, że mieli z Jezusem głęboką więź. Każdy z nas szukając odpowiedzi na pytanie Pana: A według ciebie, kim jestem?, szuka swojej tożsamości. I zależnie od tego kim On jest dla nas, tym my jesteśmy. Jeżeli jest dla nas Synem Boga, to my stajemy się dziećmi w odniesieniu do Boga Ojca i braćmi samego Jezusa. Odpowiedź na pytanie postawione uczniom jest najbardziej potrzebne nam po to, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, kim jesteśmy.
  • Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją Mękę i Zmartwychwstanie. Piotr bierze na bok Mistrza i stanowczo Go upomina. Jakże Piotr musiał się zdziwić, kiedy Jezus ostro go zganił. Pomysł Piotra niweczył bowiem Boży plan zbawienia.
  • Czasami nasze pomysły przeszkadzają Bogu w realizacji zbawczego dzieła. Odrzucenie prawdy o swoim życiu, ucieczka od faktów – jakiejś formy krzyża, życie w wirtualnej rzeczywistości – to oczywiste przeszkody na drodze zbawienia. Próba ocalenia życia bez Chrystusa kończy się niepowodzeniem, ponieważ (Dz 17,28) w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Pójście za Jezusem (nawet drogą krzyża) oznacza zawsze udział w Jego pełnym zwycięstwie i chwale, a życie w chwale już tu na ziemi zawsze jest powodem do wielkiej radości.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, który zawsze wybierasz wolę swojego Ojca, zmieniaj moje serce, aby było podobne do Twojego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?