Archiwum z dnia: 13 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM W SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

13.08.2021, piątek , Świętych męczenników Poncjana i Hipolita

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 19,3-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»
On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».
Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»
Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».
Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».
On zaś im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Opuszczenie rodziców, złączenie z ukochaną osobą oraz zbudowanie przez mężczyznę i kobietę jedności duchowej, psychicznej i cielesnej opisuje pierwotny zamiar Boga wobec małżeństwa. Plan ten nie zakłada rozwodu. Z woli Boga związek ten jest nierozerwalny. Izraelici również uznawali, że rozwody są zabronione, ale odnosili to do narodów pogańskich. Sami uważali, że mają przywilej oddalania swoich żon, chociaż prawo Mojżeszowe nie precyzowało przyczyn oddalenia. Wskazywało na sytuacje, w których mąż „znalazł u żony coś odrażającego” (Pwt 24,1). Patrząc na dzisiejsze małżeństwa chrześcijan można myśleć, że znowu wróciły czasy prawa Mojżeszowego. Różnica zdań, kłótnia, kryzysy stają się źródłem poszukiwań możliwości zakończenia związku zamiast inspiracją do wzrostu małżonków. Czy dopuszczam myśli o rozwodzie w sytuacji kryzysowej?
  • Jezus bardzo stanowczo odrzucił przepis pozwalający na rozwód. Nie był on, ani przykazaniem Bożym, ani przywilejem Izraelitów, a jedynie ustępstwem ze względu na „zatwardziałość serc” wskazując na pierwotny plan Boga objawiony w porządku stworzenia: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Podczas sakramentu małżeństwa zostaliśmy obdarowani wszystkimi łaskami, które są potrzebne do zbudowania trwałego związku kochających się ludzi. Czy czerpię z tych łask w chwilach trudnych? Czy proszę Boga, aby mocą tego sakramentu pomagał nam przezwyciężać trudności w małżeństwie, brak zgody, złość, wzajemne obwinianie się, zakładanie złej woli u małżonka, własny egoizm,…?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę Cię działaj w naszym małżeństwie z mocą, uzdrawiaj nasz związek, lecz rany, które sobie zadaliśmy, bądź naszą Drogą i Życiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?