Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WIELBIĄC BOGA ZA WIELKIE DZIEŁA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WIELBIĄC BOGA ZA WIELKIE DZIEŁA

15.08.2021, niedziela , Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Maryja jest wzorem wsłuchiwania się i bezwarunkowej wiary w obietnice Boże. Jest tą, która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Dzięki jej otwartości na Boga, stała się Matką Jego Syna. Błogosławieni są również wszyscy, „którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Czy słyszę co Bóg mówi do mnie? Jakim słowem żyję obecnie? Do czego ono mnie wzywa? Jakie owoce słuchania Słowa widzę w swoim życiu?
 • Maryja, gdy dowiedziała się, że Elżbieta oczekuje dziecka (mimo podeszłego wieku i niepłodności), „z pośpiechem” wybrała się w podróż do krewnej. Mimo, że sama była już w stanie błogosławionym, pokonała długą drogę (z Nazaretu do Ein Karem jest ok. 140 km), by zaoferować swoją pomoc. Gotowość przyjęcia woli Boga przyniosła w życiu Maryi bardzo konkretne owoce, zarówno te wielkie zapowiadane i oczekiwane przez ludzkość – wcielenie Boga, jak również te wyrażające się w zwyczajnych gestach – niesienie pomocy brzemiennej krewnej. Doświadczenie miłości Boga przynagla ją do działania, do dzielenia się radością, do niesienia Jezusa drugiemu człowiekowi. Każdy wierzący jest wezwany do niesienia Jezusa. Ale żeby Go zanieść, trzeba najpierw Go przyjąć do swojego życia. Czy ja otwieram się na Ducha Świętego? Jak wyglądają moje spotkania z innymi ludźmi? Jakie przynoszą owoce? Czy służę pomocą?
 • Uwielbienie jest najczystszą formą oddania czci Panu Bogu. Jest ono stanięciem w prostocie, pokorze, bezinteresownej miłości wobec Pana. Jest odpowiedzią na dobro, które ma swoje źródło w Bogu i którego również osobiście doświadczam. Wielbienie Boga wymaga czystego i pokornego serca, zdolnego dostrzec wielkie rzeczy, jakie On czyni w życiu każdego z nas. Czy dostrzegam Jego działanie w swoim życiu? Czy uwielbiam Boga, czy oddaję mu chwałę i dziękczynienie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103, 12).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 10 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WIELBIĄC BOGA ZA WIELKIE DZIEŁA”

 1. Co niemożliwe jest u ludzi możliwe jest u BOGA (ŁK 18.27) – zatem z BOGIEM można wszystko, dodam z głową a głowę mamy od BOGA WSZECHMOGĄCEGO. Jezu ufam Tobie

 2. Hl. Aelred von Rievaulx (1110-1167)

  Hl. Aelred von Rievaulx (1110-1167) /englischer Zisterzienserabt /Zweite Predigt zum Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, Sammlung v. Durham (in: Sermons pour l’année, 5, coll. Pain de Cîteaux, n°24, série 3, Éd. Abbaye Notre-Dame du Lac 2005, p. 118, rev.; ins Dt. trad. © Evangelizo) „Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter“:
  Wenn schon die heilige Maria Magdalena – eine Sünderin, aus der der Herr sieben Dämonen austrieb – es verdient hat, von ihm so verherrlicht zu werden, dass ihr Lob für immer „in der Gemeinde der Frommen erschallt“, wer kann dann ermessen, wie sehr „die Gerechten sich freuen und jubeln vor Gott“ über die heilige Maria, die keinen Mann erkannte? […] Wenn der heilige Apostel Petrus – der nicht nur unfähig war, eine Stunde mit Christus zu wachen, sondern ihn auch noch verleugnete – später solche Gnade erlangte, dass ihm die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut wurden, welches Lob gebührt dann nicht der heiligen Maria, die in ihrem Schoß den König der Engel in Person trug, den die Himmel nicht fassen können? Wenn dem Saulus, der „mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn wütete“, […] so viel Barmherzigkeit zuteilwurde, […] dass er „mit dem Leib oder ohne den Leib bis in den dritten Himmel entrückt wurde“, ist es da erstaunlich, dass die heilige Gottesmutter, die in allen Prüfungen ihres Sohnes von der Wiege an bei ihm ausharrte, sogar leiblich in den Himmel aufgenommen und über die Chöre der Engel erhoben wurde? Wenn „im Himmel Freude herrscht über einen einzigen Sünder, der umkehrt“, wer kann dann aussprechen, welch freudiger Lobpreis vor Gott aufsteigt über die heilige Maria, die nie gesündigt hat? […] Wenn schon diejenigen, die „einst Finsternis waren“ und später „durch den Herrn Licht wurden“, „im Reich ihres Vaters leuchten werden wie die Sonne“, wer kann dann das „ewige Gewicht an Herrlichkeit“ der heiligen Maria beschreiben, die „wie das Morgenrot, wie der Mond so schön, strahlend rein wie die Sonne“ in diese Welt kam, und von der geboren wurde „das wahre Licht, das in die Welt kam und jeden Menschen erleuchtet“? Und da der Herr sagte: „Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein“, wo wird dann wohl seine Mutter sein, die ihm so eifrig und beständig diente? Wenn sie ihm folgte und ihm bis ans Lebensende gehorchte, wird es niemanden überraschen, dass sie jetzt mehr als alle anderen „dem Lamm folgt, wohin es geht“? (Bibl. Referenzen: Vgl. Lk 8,2; vgl. Ps 149,1; vgl. Ps 68(67),4; vgl. Lk 1,34; vgl. Mt 26,40.70; vgl. Mt 16,19; vgl. Apg 9,1; vgl. 2 Kor 12,2; vgl. Lk 22,28; vgl. Lk 15,7; vgl. Eph 5,8; vgl. Mt 13,43; vgl. 2 Kor 4,17; Hld 6,10; vgl. Joh 1,9; Joh 12,26; vgl. Offb 14,4)

 3. Ja też proszę po polsku bo nic nie rozumiem.

 4. Nie tylko nasze dusze, ale i nasze ciała będą w Niebie tak piękne jak człowieczeństwo Zmartwychwstałego Jezusa i Wniebowziętej Maryji,byśmy z całego serca tego pragnęli.

 5. Aelred z Rievaulx (1110-1167)

  Aelred z Rievaulx (1110-1167) /ang.opat cysterski/ /Drugie kazanie na swieto WniebowzięciaNMP, ZeZbioru(katalogu) Durham (in: Sermons pour l’année, 5, coll. Pain de Cîteaux, n°24, série 3, Éd. Abbaye Notre-Dame du Lac 2005, p. 118, rev.; ins Dt. trad. © Evangelizo):„Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”:
  Skoro Maria Magdalena – grzesznica, z której Pan 7 demonów wypędził, zasłużyła, aby być przez Niego tak uhonorowaną, że sława jej rozbrzmiewa „w zgromadzeniu świętych“, kto zatem potrafi zmierzyć, jak bardzo „sprawiedliwi się przed Bogiem radują“ z powodu Świętej Marii Niepokalanej” […]I skoro apostoł Piotr – który nie tylko był niezdolny z Chrystusem czuwać, ale nadto wyparł się Go – a dostąpił potem łaski, że powierzone zostały mu klucze Królestwa Nieba, to o ile więcej zatem godne jest rozsławiać Maria Święta, która w swoim łonie nosiła Króla Aniołów, którego w stanie nie są pojąć niebo i ziemia? Albo i skoro Saulowi, który szalał groźbą i mordem przeciwko uczniom Pańskim, […] i Jemu stało się tak wiele miłosierdzia, […], to czy miałoby być zatem zdumiewające, iż ŚwietaBoża Rodzicielka, Ona, która wytrwała przy swym Synu we wszystkim od kołyski, aż po Kalwarię. Czyż miałaby nie być wzięta do Nieba i wywyższona ponad chóry Anielskie? „W niebie panuje radość z powodu każdego grzesznika, który się nawraca” , zatem kto potrafi wyrazić, o ile radośniej przed Bogiem wznosi się wysławianie Świetej Marii-Niepokalanej. […] Albowiem skoro, którzy “kiedyś byli ciemnoscią”, “a potem przez Pana stali się światłem”, „by w Królestwie ojca jaśnieć jak słońce”, to kto potrafi zatem opisać „wieczną wagę w chwale”=ewige Gewicht an Herrlichkeit “ Niepokalanej Marii, która przyszła na ten świat „jak zorza poranna, jak księżyc piękna, promieniująco czysta jak słońce“, oraz z której się narodził On „Światło prawdziwe, które przyszło na świat, które oświeca każdego człowieka”. A ponieważ On powiedział: „Kto chce mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Jestem tam i sługa będzie“, gdzie zatem miałaby być jego Matka, która Mu tak pilnie i wytrwale służyła, która za Nim w posłuszeństwie szła aż do końca… Niech zatem dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, że teraz więcej „ podąża za Barankiem, dokąd On chodzi”.
  (Bibl. Referenzen: Por.Łk 8,2; por. Ps 149,1; por. Ps 68(67),4; por.Łk 1,34; por.Mt 26,40.70; por.Mt 16,19; por.Dz.Ap.9,1; por. 2 Kor 12,2; por.Łk 22,28; por.Łk 15,7;por.Ef 5,8; por. Mt 13,43; por. 2 Kor 4,17; Pnp6,10; por.J 1,9; J12,26; Apokalipsa 14,4)

  • BÓG JEST MIŁOŚCIĄ JEDNĄ JEDYNĄ a Maryja zawsze wskazuje na JEZUSA który pokazuje nam BOŻĄ MIŁOŚĆ- DZIĘKUJĘ ZA TŁUMACZENIE z niemieckiego na nasze. Pozdrawiam z całego serca

 6. Maryja została wzięta do nieba tak jak żyła, cicho i w pokorze. Tym, co kształtuje naszą duszę i ciało do życia w niebie, to tęsknota. Ten, który tęskni, idzie za osobą, której odczuwa wielki brak. Tęsknota za Jezusem ma wielki wpływ na to, czego człowiek na tej ziemi szuka, czego pragnie, czego się jeszcze spodziewa. Tęsknota za Bogiem porządkuje w nas, oczyszcza myślenie o tym, co Boże.
  Tęsknota za Bogiem, to iskra Boża, przez którą człowiek jest niesiony do nieba. Maryja tęskniła za Synem, a Syn za Matką. Tęsknota jest znakiem, objawieniem miłości zarówno tej Bożej, jak i ludzkiej. To w tęsknocie była jedność między Maryją a Jezusem. Ona będąc na ziemi, była też w niebie swoim sercem, myślami, tęsknotą, swoim wielkim PRAGNĘ.

  Maryja poszła do nieba przed nami, aby wszystko przygotować, byśmy się nie lękali niczego. Gdzie Maryja, tam nasze bezpieczeństwo, ciepło Jej serca, nieustanne błaganie Syna w naszych sprawach.
  Tęskniła za Synem. Tęsknota otwiera niebo. Czym jest tęsknota, jeśli nie głęboką, gorącą miłością, której Bóg nie potrafi się oprzeć. Maryja nie była złożona w grobie, jak każdy inny człowiek. Jej Syn wybrał inny sposób spotkania z Matką. Nie zostawił Jej samej. Pod krzyżem oddał w opiekę Janowi. Niewątpliwie Jezus był przy Niej, jak Ona była przy swoim Synu. Miłość jest również bliskością, pamiętaniem, wychodzeniem naprzeciw delikatnym poruszeniom serca, które pragnie obecności KOCHANEGO.
  Niebo jest blisko w nas. Jest wokół nas, przez świętych obcowanie. Jest z nami, gdyż blisko są aniołowie, którzy nas strzegą. Tak jak Jezus wstępując do nieba, tak Maryja zabrana do nieba mówią o jednym, pamiętaj, że niebo jest jedynym Twoim mieszkaniem. Niech Jezus przez Maryję rozbudzi w nas żar tęsknoty za Nimi, którzy są w niebie. //
  (Powyższe rozważanie za sprawą Moniki, ze (poleconej znalazłem wczoraj) strony: Przemiana; przekopiowałem, by się z Wami podzielić, bo warte!) //

 7. Dziękuję z całego serca osobie Aeired za tak pięknie uwielbienie Maryji to wszystko prawda. Przecudnie napisane serce rośnie. Błogosławię przez Maryję

 8. No tak nie doczytałam początku że Airred był Świętym. Dlatego wiem teraz skąd ten mój zachwyt nad uwielbieniem Maryji. Piękne. Dziękuję że mogłam go poznać

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)