Archiwum z dnia: 20 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, CIESZYĆ SIĘ JEGO OPIEKĄ

20.08.2021, piątek , Św. Bernarda

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 146,5-10

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze
ze wszystkim, co w nich istnieje;
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W tym psalmie Pan Bóg przedstawia się każdemu z nas: Jestem aktywnym Bogiem. Bogiem, który cię wspiera i dochowuje ci wierności. Karmię cię, gdy jesteś głodna. Wypuszczam na wolność z twoich więzień. Wciąż do ciebie mówię, wciąż darzę cię łaską. Jestem przy tobie, jestem aktywny. Jestem na bieżąco ze wszystkimi twoimi sprawami i przeżyciami – interesują Mnie.  
  • Wielu ludzi wierzy, że Bóg istnieje. Jednakże, znacznie mniejsza liczba wierzy, że On króluje, wspiera, wymierza sprawiedliwość. Z tym ostatnim zresztą, słowo Boże zadaje kłam naszym schematom myślowym. W języku potocznym “wymierzyć sprawiedliwość” to ukarać winowajcę, dla niektórych także – zemścić się. Bóg odwraca płytki strumień naszych przekonań i każe iść pod prąd. Wymierza sprawiedliwość… tym, którzy doświadczają niesprawiedliwości! Podnosi, umacnia, wynagradza skrzywdzonym, odrzuconym, wyśmianym, najmniejszym. Kto takich wspiera, ten jest Bożym posłańcem. 
  • Panie, dziękuję, że dochowujesz mi wiary. Nikt na świecie nie jest mną tak zainteresowany, jak Ty. Troszczysz się o mnie czulej, niż ojciec i matka, brat i siostra, mąż i żona, najbliższy przyjaciel. Dziękuję za Twoją obecność, miłość, troskę, opiekę. Bądź błogosławiony.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, ufam Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?