Archiwum z dnia: 24 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŚWIADCZYĆ O SWOIM SPOTKANIU Z JEZUSEM

24.08.2021, wtorek , Święto św. Bartłomieja

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1,45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W tym fragmencie można zauważyć trzy świadectwa: Filipa, Chrystusa o Natanaelu (Bartłomieju) i jego o Jezusie. Filip spotyka Jezusa, przyjmuje Go i mówi o Nim przyjacielowi. Ten jednak nie podziela jego entuzjazmu, ale “nie skreśla” także Jezusa z Nazaretu. Widać, że oczekuje na przyjście Mesjasza i nie zamyka się, jak faryzeusze, na „syna cieśli”. Filip nie naciska szanując jego wolność, ale zachęca do osobistego spotkania „Chodź i zobacz”. Następnie to Pan Jezus daje świadectwo o czystości serca Bartłomieja. Gdy Natanael słyszy od Jezusa, że On wie o czymś, co było wyłącznie duchową rozmową jego z Bogiem, rozpoznaje w Nim Syna Bożego i daje świadectwo.
  • Czytając zrozumiałem, jak ważne jest świadectwo wiary, które wypływa z osobistego spotkania Jezusa. Jeśli nie przeżywam mojej wiary na serio, jako żywej i prawdziwej relacji z Bogiem, to moje gadanie o Nim będzie puste i nieskuteczne. Ważne też jest, by w moim świadectwie dawać innym wolność przyjęcia lub odrzucenia.
  • Pamiętam, gdy w czasie wędrówki po górach spotkałem przypadkowo kolegę z czasów szkolnych. Mówiliśmy o wielu sprawach: rodzinie, dzieciach i ich wychowaniu, pracy oraz wspominaliśmy „stare dobre czasy”. Gdy jednak powiedziałem o wspólnocie, mojej relacji z Jezusem, to nie chciał kontynuować tematu. Byłem rozczarowany.
  • Teraz rozumiem, że “efekt” mojego świadectwa to nie moja zasługa lub porażka. To jest zależne od otwartości serca słuchacza i jego gotowości na spotkania z Jezusem. Moją troską jest to, by dbać o prawdziwą relację z Jezusem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, dziękuję CI, że mogę Cię spotykać w modlitwie i Sakramentach. Napełnij mnie radością i mądrością, bym potrafił świadczyć o Tobie innym z poszanowaniem ich wolności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?