Archiwum miesięcy: sierpień 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MIEĆ NADZIEJĘ ŻYCIA WIECZNEGO

30.08.2021, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4, 13-18

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Śmierć cielesna nie jest końcem życia lecz jego początkiem. Prawdziwe życie to pełne zjednoczenie z Chrystusem, którego zadatek na ziemi otrzymujemy w Eucharystii. Czy podchodzę do Stołu Pańskiego z należytym szacunkiem?
  • Apostołowie otwarcie mówią, iż „nie chcą abyście żyli w niewiedzy”. Wszystko w Boży planach ma swój czas i miejsce. Nie mam zgadywać daty. Mamy żyć tak, by w każdej chwili być gotowym na spotkanie z Panem, tymczasem dziś na pierwszym miejscu wielu stawia „charyzmaty”, które niekoniecznie pochodzą od Boga. Czy nie przedkładamy niejasnego „nauczania” przypadkowych osób nad nauczanie Kościoła? Czy cenię proste życie zgodne z Ewangelią? Czy jest ono ważniejsze niż moje zachcianki i próżna potrzeba by wiedzieć więcej?
  • Ci, którzy należą do Chrystusa i zmartwychwstaną zgodnie z Jego obietnicą, są wezwani, abyć być pokorni jak Maryja. „Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym daje łaskę”. Żaden człowiek w historii stworzenia i świata nie otrzymał więcej niż Ona, choć pozostała najbardziej ukryta i poddana Bożej Woli. Gdzie widzę swoje miejsce po Zmartwychwstaniu? Czy jak synowie Zebedeusza po prawej bądź lewej stronie?
  • Nie ma Zmartwychwstania bez Wielkiego Piątku. Bez ciemności duchowych, trudności w modlitwie, niezrozumienia, odrzucenia, samotności, zdrady. Krzyż, który Bóg nam powierzył, trzeba nosić zawsze a nie tylko wtedy, gdy jest nam to wygodne. W tej straszej ciemności, światłem jest nam Chrystus zraniony, opluty, wyśmiany i ukrzyżowany w drugim człowieku, nawet nielubianym. Czy w chwili trudności nie załamuję się zbyt szybko? Czy szukam pomocy w wątpliwościach? Czy nie uważam się za lepszego od tych, którzy upadają częściej niż ja?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Sam z siebie niewiele mogę, lecz z Tobą, Panie, nic nie jest trudne. Wśród duchownych ciemności oświetlaj mi drogę blaskiem życia wiecznego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

« Poprzednia stronaNastępna strona »