Archiwum z dnia: 2 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

02.09.2021, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 1, 9-14

Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście – przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Co Paweł uważa za bardzo ważne – o co się modli dla Kolosan – i co w takim razie jest bardzo ważne dla nas? Dojść do pełnego poznania woli Bożej – nie tylko nie grzeszyć, ale czynić dobro oraz wzrastać. Na ile masz taką perspektywę „na plus” – pragnienia wzrostu? Czy w Twoim życiu wiary nie skupiasz się tylko na przestrzeganiu ograniczeń i nakazów wprost wynikających z przykazań, na byciu „w porządku” wobec Boga?
  • Życie z Jezusem to o wiele więcej – to uczestnictwo w dziale świętych w światłości! W jaki sposób? Przez życie tu na ziemi na sposób niebiański – postępować w sposób godny Pana, wszystko czynić dla Jego upodobania, wydawać owoce dobrych czynów, coraz głębiej poznawać Boga. A wszystko to dzięki Jego umocnieniu i uzdolnieniu. Czy zauważasz, że żyjesz inaczej niż ludzie niewierzący, których znasz? Czy widać Twój „niebiański” styl życia? Doświadczanie takiego życia rodzi głęboki pokój, radość, i wdzięczność – Z radością dziękujcie Ojcu… Czy masz w sobie wdzięczność wobec Boga za to, jak Cię uzdalnia krok po kroku do życia w nowy sposób, za to że Cię ratuje przed władzą ciemności?
  • przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – dary Ducha Św pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć działanie Boga w naszym życiu – co wymaga uzdrowienia, co zostało już zmienione, jakie są Boże zamiary na przyszłość. Czy starasz się współpracować z Duchem Św., prosisz Go o mądrość, zrozumienie, dary i charyzmaty? Czy masz takie pragnienie jak Jezus – aby Twoje życie przekształcało się zgodnie z Jego wolą?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę Cię o głębsze poznanie Boga, o duchowe zrozumienie sytuacji mojego życia. Proszę daj mi widzieć owoce Ducha w mojej codzienności, ucz mnie „niebiańskiego” stylu życia!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?