Archiwum z dnia: 3 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ZACHWYCENIA

03.09.2021, piątek , Św. Grzegorza Wielkiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 1, 15-20

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Hymn uwielbienia. Hymn pełen zachwytu nad Synem Bożym. Święty Paweł wpatruje się w Jezusa, w rzeczywistości niewidoczne, w wieczność; ludzkimi słowami wyraża swój entuzjazm. A jednak, na końcu tego hymnu zachwytu jest wzmianka o krzyżu. Kojarzy mi się to z wzorcem na moje życie, które chcę, by było hymnem uwielbienia i zachwytu, a zarazem jest w nim obecny krzyż. Czytam pawłowy hymn jeszcze raz i dociera do mnie, że w innym miejscu Bóg mówi, że stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Jestem stworzona na podobieństwo Tego, którego opisuje powyższy hymn. Jakaż to jest godność!
  • Jesteśmy na Jego podobieństwo również dzięki Jego pokorze – dlatego, że On uniżył się i stał się człowiekiem takim jak my. „Człowiek” to sens biblijnego wyrażenia „ciało i krew”. Każda Eucharystia, gdzie zstępuje Ciało i Krew Jezusa, to obecność całego Jego człowieczeństwa. Jego wrażliwości, cierpliwości, inteligencji, psychiki, temperamentu. Gdy będę w najbliższym czasie przyjmować Komunię świętą, mocno sobie to uświadomię jeszcze raz: On jest w tym kawałku chleba jako Bóg, ale także jako całkowity, stuprocentowy człowiek – bardziej ludzki, niż ja.
  • W Biblii pierworodni są wyróżniani, często wymieniani z imienia, jak duma swych ojców. Genealogie w Starym Testamencie często na tym się opierają, wymieniając tylko pierworodnych, potem pierworodnych, potem ich pierworodnych… Jezus jest szczególnie pierworodny: wobec umarłych, bo jako pierwszy zmartwychwstał, i wobec stworzenia, bo jako pierwszy zaistniał. Trzeba mi tylko wejść w cały ten hymn, jak w bijący strumień, i poddać się mocy uwielbienia, jaka w nim płynie. Pomóż mi Panie, w oddawaniu Tobie chwały. Oby nigdy nie zabrakło w moim życiu wdzięczności i chwalenia Ciebie za to, jaki jesteś.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Uwielbiam Ciebie, Panie Jezu Chryste. Ty jesteś przed wszystkim i w Tobie wszystko ma istnienie – ja także. Chwała Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?