Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ GŁĘBOKO WIARĄ BIBLIJNĄ

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ GŁĘBOKO WIARĄ BIBLIJNĄ

08.09.2021, środa , Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 1, 1-16. 18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Eze-chiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Bóg Jahwe jest Bogiem obietnic, które ma moc zrealizować nawet po 42 pokoleniach, bo tak właśnie było z narodzinami Jezusa Chrystusa. Od powołania Abrahama do narodzin Jezusa minęły czterdzieści dwa pokolenia. Jezus Chrystus urodził się, gdy nastała pełnia czasu. Począł się i urodził na Bożych warunkach. Bóg przyjął ludzkie ciało i Mateusz Ewangelista podaje jego ludzki rodowód. Gdyby przyjrzeć się temu rodowodowi z bliska, to niewielu tam wspaniałych ludzi. W jakiś sposób, Bóg przychodzący w ludzkim ciele, utożsamia się z ludzką słabością także w swoim rodowodzie. Czy znasz swój rodowód? Czy utożsamiasz się ze swoimi przodkami? Czy znasz ich historie? Modlisz się za tych, którzy odeszli?
 • Józef ma również swoją tajemnicę zwiastowania. Jakże inną niż Maryja. Chciałoby się powiedzieć, że każdy ma swoją tajemnicę zwiastowania, w której Bóg objawia mu jego życiową misję. Józef miał stać się przybranym ojcem Syna Bożego. Zarówno Maryja jak i Józef są przekonywani przez Boże słowo, które znają i którym żyją. Odpowiedź Józefa jako męża sprawiedliwego jest w duchu wiary biblijnej – posłuszeństwo Bożemu wezwaniu. Istotą wiary biblijnej jest życie Bożymi obietnicami oraz posłuszeństwo Bożym wezwaniom. Czy miałeś swoją tajemnicę zwiastowania? Czy odkryłeś swoja misję życiową? Czego ona dotyczy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że narodziłeś się specjalnie dla mnie. Dziękuję za dar wiary biblijnej.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 5 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ GŁĘBOKO WIARĄ BIBLIJNĄ”

 1. “BÓG Z BOGA, ŚWIATŁO ZE ŚWIATŁOŚCI, BÓG PRAWDZIWY Z BOGA PRAWDZIWEGO …” Jezus był zrodzony a nie stworzony, ale począł się z DUCHA ŚWIĘTEGO. Tak, począł się z DUCHA ŚWIĘTEGO, zatem widzimy że Bóg wszystko czyni pięknym mimo że człowiek często ODRZUCA lub nie zauważa JEGO DOBROCI. Jezus powiedział że tylko ON jest DOBRY. Jezu ufam Tobie

 2. Święty Jan Damasceński (ok 675-749) Mnich, teolog i nauczyciel kościół Homilia na Święto Mariä Narodzenia, 1-2 (Homélie sur la Nativite de la Panna Marie, Trad CF. SC 80, s 48;

  Matka, godna Jego, który ją stworzył;

  Przyjdźcie, narody wszystkie! Przyjdźcie, ludzie wszystkich ras, wszystkich języków, każdego wieku i stanu! Niech będą z radością świętowane narodziny radości na świecie! Skoro nawet poganie dzień urodzin swych królów obchodzą […], zatem co nam przynależy zrobić, aby godnie świętować urodziny Bożej Matki, dzięki której cała rasa ludzka została przeprojektowana, dzięki której problem Ewy, naszej pierwszej matki, w radość przekształcony? Ewa mianowicie usłyszała powiedzenie Boga: “Pod bólem, będziesz rodzić dzieci” (Rdz 3,16), natomiast Maria: „Witaj, Pełna Łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). […] Całe stworzenie jest, aby uczcić święte narodziny świętej kobiety, bo Skarb nieśmiertelny na świat przyniosła […] Przez Nią twórcze Słowo Boże zjednoczyło się z całym stworzeniem, i tak więc świętujemy koniec ludzkiej bezpłodności, koniec słabości, która uniemożliwiła nam się dostać do posiadania Dobra. […][…] Natura musiała złagodzić łaskę. […] Jak dziewicza Matka Boża narodziła się z niepłodnej Anny, więc natura pozostała niepłodna, dopóki łaska ją nie odmieniła. Tak Łaska otworzyła łono matki, która miała „przynieść pierworodnym całego stworzenia”, w którym „wszystko ma istnienie” (patrz Kol 1,15.17). Joachim i Anna, błogosławiona para! Całe stworzenie jest ci winien Wam podziękowania. Przez Was przyniosło Stwórcy ich najlepszy z darów: matkę godną czci, Matkę , która porodzić godną była swego Stworzyciela.

 3. Natura musiała ZŁAGODNIEĆ łaską =(ustąpić łasce)[…] Jak dziewicza Matka Boża narodziła się z niepłodnej Anny, więc natura pozostała niepłodna, dopóki łaska ją nie odmieniła. Tak Łaska otworzyła łono matki, która miała „przynieść pierworodnym całego stworzenia”, w którym „wszystko ma istnienie” (patrz Kol 1,15.17). Joachim i Anna, błogosławiona para! Całe stworzenie jest ci winien Wam podziękowania. Przez Was przyniosło Stwórcy ich najlepszy z darów: matkę godną czci, Matkę , która porodzić godną była swego Stworzyciela.

 4. Pani MM odrzuca dogmat Maryjny? Czy wierzy Pani że Maryja też jest dobra.?

  • Ręce mi opadły, jak można tak w ogóle pomyśleć. Gdyby nie MARYJA MATKA JEZUSA SYNA BOGA zapewne bym w ogóle nie zabierała głosu. Albowiem to ONA doprowadziła mnie do JEZUSA. To dobry przykład jak z PRAWDY MOŻNA UCZYNIĆ NIEPRAWDĘ. Pozdrawiam

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)