Archiwum z dnia: 9 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ MIESZKANIEM SŁOWA

09.09.2021, czwartek , Bł. Anieli Salawy, Św. Piotra Klawera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 3, 12-17

Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słowo Chrystusa niech w was mieszka – czy myślisz o sobie, że słowo Jezusa w Tobie mieszka? Spróbuj to ukonkretnić – co to określenie dla Ciebie oznacza? Czy nosisz w sobie – w pamięci serca i umysłu Słowo Boże? Wiele osób uczy się na pamięć fragmentów Pisma Św. i jest to bogata tradycja. Bo jeśli rzeczywiście uznajemy Pismo Św. za słowa samego Boga – to czyż ze względu na to nie powinniśmy czuć się wręcz zobowiązani, by je pamiętać? Z szacunku, wdzięczności, bojaźni – bo sam potężny Stwórca przemówił?
  • Pamięć serca – to Słowo, które doświadczyłeś, które Cię uzdrowiło, przyniosło światło, nadało kierunek, rozlało miłość Ojca w Tobie. Pamiętasz takie Słowa z historii Twojej relacji z Bogiem? Tak jak zakochani pamiętają moment wyznania uczuć, wyjątkowe chwile, kiedy wydarzyło się coś ważnego… Czy pamiętasz te momenty, kiedy Bóg szczególnie i bardzo intymnie przemówił do Ciebie Żywym Słowem? Czy te Słowa mają w Tobie mieszkanie –  są na stałe obecne i żywe w Tobie, bo zapadły głęboko i zawsze możesz do nich wrócić?
  • Hbr 4,12 mówi: Żywe jest słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Czy stosujesz Słowo Boże jako broń i twierdzę obronną? Nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach – takie trwanie, częste powracanie myślami do psalmów, czy fragmentów biblii uświęca umysł – bo oczyszcza od złych myśli, wypełnia Bożą obecnością, Bożym sposobem myślenia, podnosi na duchu, dodaje sił, prowadzi w codzienności. Czy powracasz do Słowa Bożego w różnych momentach poza wyznaczonym czasem modlitwy, tak by jak najwięcej nasiąkać, nasycać się Słowem – by jak Maryja troskliwie zachowywać słowa Jezusa i stale rozważać w sercu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu przepraszam, jeśli nie dbałem o to, co do mnie mówiłeś. Duchu Św. proszę o łaskę smakowania Słowa, proszę przypominaj mi Słowo, wlej mi tęsknotę za Słowem, daj mi zakosztować radości z mieszkającego we mnie Słowa Boga Żywego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?