Archiwum z dnia: 13 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRAGNĄĆ ZBAWIENIA INNYCH

13.09.2021, poniedziałek , Św. Jana Chryzostoma

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 Listu Św. Pawła do Tymoteusza 2,1-8

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeden jest Bóg – to od tych słów należy rozpocząć nasze rozważanie, jak wielką wartość mają te słowa, które dają nam przekonanie, że wszyscy należymy do tego samego Stwórcy. Tylko czy naprawdę w to wierzę? Czy żyję tak jakby był jeden Bóg? A może zastępuję Stwórcę drugim człowiekiem, jakimś przedmiotem a może nawet mediami społecznościowymi? Ile czasu poświęcam Prawdziwemu Bogu?
  • „Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu to wszystko znajdzie się na właściwym miejscu” Słowa św. Augustyna są dziś nadal aktualne. Obecność Boga na pierwszym miejscu w moim życiu nie zawsze wskazuje, że będzie mi lekko, miło i przyjemnie, ale właśnie będę niósł krzyż idąc za Bogiem, który wskazał, jak mam to uczynić i mam przekonanie, że nie będę w tym sam.
  • Pośrednik między Bogiem a ludźmi- Jezus umarł za wszystkich, nie wybierał, kto zasługuje na zbawienie a kto nie, kto ile ma pieniędzy i jaką ma pozycję społeczną. Łatwo przychodzi mi ocenić ludzi, kto jest lepszy, mądrzejszy czy mniej idealny. A Jezus oddał życie za każdego człowieka bez wyjątku.
  • Czy ja potrafię myśleć o drugim człowieku tylko dobrze? A co dopiero spełniać pragnienie Boga, aby wszyscy byli zbawieni. Mając świadomość, że pragnieniem Boga jest, aby każdy człowiek osiągnął niebo, powinniśmy w swoich modlitwach a nawet myślach z czystym sercem życzyć każdemu napotkanemu człowiekowi świętości. Życzę Ci świętości!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie naucz mnie modlić się na każdym miejscu z pragnieniem, abyś zbawił każdego człowieka.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?