Archiwum z dnia: 17 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM Z JEZUSEM

17.09.2021, piątek , Św. Roberta Bellarmina

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia św. Łukasza 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus wędrował przez miasta i wsie… – kojarzy mi się to z pielgrzymką. Podczas wędrówki nauczał i głosił Ewangelię, czyż dziś nie dzieje się podobnie, gdy napotykane na szlaku miejscowości, otrzymują Dobrą Nowinę? Panie, spraw, by wszyscy którzy chodzą w pielgrzymkach, byli żywymi świadkami Twojej miłości. Pociągaj ku Sobie tych, którzy widzą i słyszą ich świadectwo.
  • Kobiet idących za Jezusem było sporo, ale tylko kilka Biblia wymienia imiennie, jakby były szczególnie ważne. Wszyscy – Jezus, Dwunastu i kobiety – byli cały czas razem. Nikt nie szedł sam. Dawali sobie wzajemnie wsparcie, pomoc, obecność. Wyobraź to sobie: spora grupa mężczyzn i kobiet, a pośrodku nich Jezus. Nieustannie między nimi – Jezus, wskazujący kierunek wędrówki. To swoisty obraz Kościoła, wspólnoty skupionej wokół Mistrza. Czy mam doświadczenie Kościoła jako wspólnoty? Czy w bogactwie propozycji, duchowości, ścieżek – mam swoją wspólnotę, w której wraz z pozostałymi skupiam się na Jezusie? 
  • Współczesny Kościół to wspólnota olbrzymia, oplatająca cały świat. Nie jestem w stanie poznać wszystkich braci i sióstr, ale dzięki mediom mogę być na bieżąco z wydarzeniami w Kościele. Czy czuję się częścią tego olbrzymiego organizmu? Czy mam głęboką świadomość, że jestem cząstką Jezusowego Ciała Mistycznego – cierpiącego i chwalebnego? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, chcę wędrować z Tobą i z moimi braćmi i siostrami – ku pełni Twojej miłości.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?