Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM Z JEZUSEM

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM Z JEZUSEM

17.09.2021, piątek , Św. Roberta Bellarmina

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia św. Łukasza 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Jezus wędrował przez miasta i wsie… – kojarzy mi się to z pielgrzymką. Podczas wędrówki nauczał i głosił Ewangelię, czyż dziś nie dzieje się podobnie, gdy napotykane na szlaku miejscowości, otrzymują Dobrą Nowinę? Panie, spraw, by wszyscy którzy chodzą w pielgrzymkach, byli żywymi świadkami Twojej miłości. Pociągaj ku Sobie tych, którzy widzą i słyszą ich świadectwo.
 • Kobiet idących za Jezusem było sporo, ale tylko kilka Biblia wymienia imiennie, jakby były szczególnie ważne. Wszyscy – Jezus, Dwunastu i kobiety – byli cały czas razem. Nikt nie szedł sam. Dawali sobie wzajemnie wsparcie, pomoc, obecność. Wyobraź to sobie: spora grupa mężczyzn i kobiet, a pośrodku nich Jezus. Nieustannie między nimi – Jezus, wskazujący kierunek wędrówki. To swoisty obraz Kościoła, wspólnoty skupionej wokół Mistrza. Czy mam doświadczenie Kościoła jako wspólnoty? Czy w bogactwie propozycji, duchowości, ścieżek – mam swoją wspólnotę, w której wraz z pozostałymi skupiam się na Jezusie? 
 • Współczesny Kościół to wspólnota olbrzymia, oplatająca cały świat. Nie jestem w stanie poznać wszystkich braci i sióstr, ale dzięki mediom mogę być na bieżąco z wydarzeniami w Kościele. Czy czuję się częścią tego olbrzymiego organizmu? Czy mam głęboką świadomość, że jestem cząstką Jezusowego Ciała Mistycznego – cierpiącego i chwalebnego? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, chcę wędrować z Tobą i z moimi braćmi i siostrami – ku pełni Twojej miłości.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 6 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM Z JEZUSEM”

 1. Panie Jezu chroń nasz Kościół przed atakami oszczerstw, nienawiści, fałszywych opinii.

 2. Jezu,ja jestem tą kobietą, którą uwolniłeś i która podąża za Tobą.

 3. JPII: Dives inMissericordia: Prawdziwe poznanie Boga w Jego miłosierdziu i życzliwej miłości jest nieprzerwanym i niekończącym się źródłem nawrócenia, które nie należy rozumieć jako chwilowy akt wewnętrzny, ale jako stałą postawę, jako stan duszy. Kto bowiem w ten sposób poznaje Boga, tak Go „widzi”, nie może nie żyć w ciągłym nawróceniu do Niego. Żyje więc in statu conversionis, w stanie nawrócenia; To właśnie ta postawa stanowi najgłębszy element pielgrzymowania każdego człowieka na tej ziemi in statu viatoris(…);

  Panie JEZU,DZIĘKI Ci żeś MI kościoła otwarł drzwi; JPII przypomina “Kto z kim przestaje, takim się staje”. Dziękuję Ci za Tych który uczyli mnie wierzyć kochać modlić się. Dziękuję też za ten portal ,że możemy dzielić się rozważaniami komentarzami ku pełni Twojej miłości.

  • Za Jezusem podążały kobiety mądre, te, które uzdrowił oraz mające głębokie duchowe poznanie. One szukały odpowiedzi na wiele pytań i znajdowały je w słowie Pana. Były dobrymi uczniami. Szukały mądrości. Jezus zezwolił, aby one były Jego naśladowcami i pomocnikami.

   Chrystus uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok, nie bał się występować w obronie kobiety, którą pochwycono na cudzołóstwie. Znał On historię Samarytanki, którą spotkał przy studni i nauczał ją drogi wiary. Tak postępując, naruszył nie tylko zakaz prowadzenia rozmów z Samarytanami, ale również prowadzenia publicznych rozmów przez mężczyzn z kobietami.

   Kobiety, o których mówi Jezus, są osobami niezwykle wrażliwymi, szlachetnymi i wytrwałymi. Jezus jest porównywany do kobiet płaczących nad Jerozolimą. Kobiety szły za Jezusem aż na Golgotę. Cierpiały patrząc na Niego. Odprowadzały Jego ciało do grobu i przygotowały maści do zabalsamowania zwłok. Kobiety były zarówno uczniami (naśladowcami), jak świadkami ukrzyżowania. Były pierwszymi świadkami zmartwychwstania i pierwszymi uczniami wolności.

 4. Gdy Jezus WISIAŁ NA KRZYŻU PRZYGWOŻDZONY GWIŹDZIAMI, ludzie KRZYCZELI uzdrawiałeś innych to teraz siebie uzdrów. W jak wielkim błędzie byli tak wyśmiewać się ze SWOJEGO nieszczęścia oraz ODKUPICIELA. Albowiem ON PRZYSZEDŁ NA ZIEMIĘ ABY CZŁOWIEKA UWOLNIĆ Z ZNIEWOLENIA I RZĄDÓW ZŁA. Kto to zrozumie ten bez jakichkolwiek oporów PÓJDZIE ZA JEZUSEM mimo że DROGA nie jest usłana różami ale normalnością.
  Jezu ufam Tobie

 5. Słowo normalność przypomniało mi ks.Jerzego Popiełuszko, który (na katehezie)pouczał, iż świętość to Normalność. I – jak to JPII powiedział: żyć in statu conversionis; [Mam takie pragnienie, że kiedy to zapiszę, to nareszcie poszukam, by przeczytać książkę Josepha Ratzinger’a Salz der Erde = Sól tej ziemi, a to dlatego, iż zastanawiałem się swego czasu,iż zawarł On tam przemyślenia-esencję, jak być chrześcijaninem we współczesnych realiach.] Nie jest łatwo być solą i światłem – jak nas prosi Pan, ale (jak to już ktoś wyraził w pieśńi: Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, wiedzie nas , gdzie wieczne szczęście jest.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)