Archiwum z dnia: 18 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYWAĆ BOŻĄ MĄDROŚĆ

18.09.2021, sobota , Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Mądrości 4, 7-15

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Śmierć była przez Izraelitów traktowana jako kara za grzech oraz brak błogosławieństwa Bożego. W dzisiejszym Slowie „przeniesienie” z ziemi do nieba to wyraz pocieszenia i czułej troski wobec słabych i wątpiących. On jest Panem wszystkiego. Zna nas i przenika. Nie łamie trzciny nadłamanej. Chroni tego, kto żyje według Jego przykazań miłości, by nie zboczył z dobrej drogi. To staje w pewnej sprzeczności z naszym pojmowaniem Go jako dobrego i sprawiedliwego. Przecież śmierć jest bolesna, zła. Czujemy to szczególnie wtedy, gdy tracimy osobę bliską lub bardzo wyjątkową. Niech nasza wiara będzie umocniona tym, że Bóg wie, co robi i szuka dla każdego najlepszej drogi do celu, jakim jest zbawienie.

  • Dojrzałość człowieka nie jest jednoznaczna z dojrzałością jego duszy. Starość to nie liczba lat, lecz mądrość, czyli bojaźń Boża. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na miłość Boga, bo tylko ona może dać nam pełne szczęście. Rozeznając co jest korzystne dla dobra naszej duszy, nie gubimy się w drodze – podobamy się Bogu, a On zachowuje dla nas Swoją łaskę. Wybierać mądrze – to droga wielu świętych. A przecież każdy z nas powołany jest do świętości. Za kim i za czym podążam? Może świat i jego namiętności pochłaniają mnie bardziej niż pokorna służba Bogu?
  • Spójrzmy, jakim zdumieniem i szacunkiem darzymy osoby młodsze od nas, które wykazują się roztropnością, zaradnością i dobrocią. Jednocześnie, jak wiele znanych osób, często celebrytów lub artystów, którzy powinni dawać przykład, gorszy młodzież swoim zachowaniem i infantylnością. Czy jestem przykładem dla innych do wzrastania w wierze? Czy jako rodzic nie poniżam swojego dziecka nie zauważając jego uczciwości i roztropności, myśląc, że to ja wiem wszystko?
  • Współpraca z Duchem Świętym jest kluczowa dla naszej osobistej świętości. Widzimy, jak Bóg prowadzi sprawiedliwego – pospiesznie wychodzi spośród nieprawości, darzy miłosierdziem i otacza go opieką. Wszystko dlatego, że ów człowiek zdecydował się odrzucać grzech i nie odstępować od swojego Stwórcy. Nasza decyzja trwania przy Nim sprawia, że Bóg daje nam wszystko. Równocześnie Bóg daje nam wszystko pierwszy, byśmy podejmowali dobre decyzje. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, daj mi zawsze kroczyć drogą Twojej świętości i nie bać się utracić życia na ziemi, by zyskać je u Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?