Archiwum z dnia: 23 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DBAĆ O JEGO ŚWIĄTYNIĘ

23.09.2021, czwartek , Św. Pio z Pietrelciny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Aggeusza 1, 1-8

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Zanim Bóg przemówił przez proroka, przemawiał przez znaki, okoliczności – Jego wolę można było wywnioskować z obserwacji i refleksji. Bóg oczekiwał logicznego myślenia, zastanowienia się, refleksji nad tym, jaka jest Jego wola. Zamiast tego lud bezrefleksyjnie żył z dnia na dzień zapatrzony w siebie, zajęty dbaniem o swój dobrobyt. Jakże często my też odkładamy moment głębszego nawrócenia, zmiany na później, bo teraz jesteśmy tak zajęci… Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański.
  • Oczywiście jest rozsądne, mądre i konieczne, by dbać o pracę, by zapewnić rodzinie utrzymanie, by dbać o najbliższych, o różne ważne sprawy w naszym życiu. Jednak czy w tym wszystkim dajesz Bogu  miejsce na objawianie Jego woli? Tzn. czy masz postawę słuchania, zastanawiania się nad Jego wolą dla Ciebie i gotowości uczynienia zmiany, jeśli On tak zechce? Bardzo często widzimy, że coś jest niewłaściwe i nasza  odpowiedź brzmi jeszcze nie nadszedł czas… A tak naprawdę ważniejsza jest wygoda, duchowe lenistwo. A może brak nadziei i wiary, że to możliwe – że starczy sił i łaski, że Bóg sprawi w nas to, co się wydaje niemożliwym do zmienienia?
  • budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci To Ty jesteś Domem Pańskim! Duch Św. mieszka w Tobie i chce tą świątynię stale budować i upiększać. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. (1Kor 3, 16-17) Twoje konkretne słabości, grzechy, zranienia i niemoce mają być miejscami objawiania się chwały i potęgi Boga – który uzdrawia, przemienia, uwalnia, uzdalnia i wypełnia swoją miłością. Czy Duchowi Św. podoba się, jak dbasz o Jego świątynię? Czy chcesz, by to On był gospodarzem świątyni Twego serca?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Ty wiesz, co mi najbardziej przeszkadza w oddaniu Ci pełni władzy nad moim sercem. Proszę, uczyń to, co dla mnie jest niemożliwym – działaj cuda we mnie! Tato chcę widzieć potęgę Twojej miłości działającą we mnie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?