Archiwum z dnia: 24 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU I DAWAĆ MU SIĘ ZASKAKIWAĆ

24.09.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • A wy za kogo Mnie uważacie? Myślenie uczniów o Jezusie ewoulowało wraz upływem czasu. Im lepiej Go poznawali, tym odważniej realizowali Jego polecenia i tym wytrwalej się Go trzymali. Jednak, potrafił ich wciąż zaskakiwać. Potrafił powiedzieć coś, co zniechęcało – zostawali tylko wytrwali. I także dzisiaj każdego, kto idzie za Jezusem, czasem spotykają zaskoczenia. Czasem bardzo radosne, prowadzące do uwielbienia. Czasem trudne, zmuszające do rachunku sumienia ze sposobu myślenia. Co czynię, by coraz lepiej znać Jezusa? Czy pozwalam Mu się zaskakiwać? Czy jestem gotowy na modyfikacje swojego myślenia o Nim (czasem niewygodne i nie w smak)? 
  • Jezus zakazywał mówić uczniom o tym, że jest Mesjaszem. Wiedział, że przyjdzie na to pora – ale wiedział też, czego ma najpierw dokonać i przez co przejść. Dlatego bardzo umiejętnie prowadził swoich uczniów drogą do pełnego świadectwa. Trzymajmy się Go mocno. Wypełniajmy Jego wolę, aby nie dokonywały się tylko nasze ludzkie, nawet najwspanialsze plany i pomysły, ale raczej by wypełniała się Jego wola. Dopiero po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, gdy Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, ruszyli w świat głosząc Ewangelię z wielką mocą. Jezus wiedział, że w planach Bożych na wszystko przychodzi właściwy czas.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Prowadź mnie Panie, ścieżką Twoich pouczeń. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?