Archiwum z dnia: 25 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CODZIENNIE ZANURZAĆ SIĘ W SŁOWIE BOŻYM

25.09.2021, sobota , Bł. Władysława z Gielniowa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

2 List do Tymoteusza 1,10b

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię (aklamacja przed Ewangelią).

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus… Nasz Zbawiciel. Mesjasz. Pan. Przyszedł na świat, stał się 100% człowiekiem, pozostając równocześnie w 100% Bogiem, by mnie zbawić, odkupić. Wziął na siebie wszystkie moje grzechy i winy. Umarł za mnie, za Ciebie, za każdego człowieka, byśmy mogli żyć wiecznie. Każde Jego Słowo do nas skierowane ma jeden cel – doprowadzić nas do zbawienia. Jak często myślisz o zbawieniu? O tym, że żyjesz tutaj na ziemi tylko przez chwilę w perspektywie wieczności? O tym, że zostałeś wykupiony za ogromną cenę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania? I wreszcie o tym, że wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, Bóg chce wykorzystać po to, by Cię zbawić? Bo nie ma dla Niego nic ważniejszego niż to, byś znalazł się w Niebie? Tam właśnie jest nasza ojczyzna. Dzięki temu, że nas zbawił. I nasze oczy mają być tam skierowane. Na sprawy Nieba i na to, byśmy żyli tak, by się tam dostać…

  • … śmierć zwyciężył. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana – śpiewamy co roku podczas Świąt Wielkanocnych. Jezus pokonał śmierć, szatana i każdy mój grzech, bym ja mogła być zbawiona. Szatan nie ma już żadnej władzy nade mną. Próbuje, kusi, skłania do grzechu, często mu się udaje, ale ja mam pod ręką broń – Słowo Boże, Ciało i Krew Chrystusa, modlitwę, sakramenty, w tym spowiedź… Jezus zwyciężył śmierć. Jak często o tym myślisz? I jak często korzystasz z sakramentu spowiedzi? Wyobraź sobie oczyma serca, że klękasz w konfesjonale, a za kratkami sam Jezus udziela Ci rozgrzeszenia mówiąc: Ja odpuszczam Tobie grzechy… Zobacz Jego spojrzenie pełne miłości ku Tobie, zobacz Jego uśmiech, radość z tego, że do Niego przychodzisz i oddajesz mu swoje grzechy, by On mógł Ci je wybaczyć, jeśli Twoje serce chce za nie zadośćuczynić. Pomyśl też o tym, że zwyciężenie śmierci oznacza życie wieczne na zawsze z Nim, obok Niego, ze wszystkimi świętymi w Niebie, w wiecznym uwielbieniu i oddawaniu Bogu chwały. To jest dopiero Boska perspektywa…

  •  … a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Jezus jest światłością świata. Jego Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszych ścieżkach. Oświeca nasze życie, pokazując nam prawdę. A jedyną prawdą o nas, o mnie jest to, co mówi Słowo Boże. Nie to, co mówią ludzie, choćby najbliżsi, ale to, co mówi Słowo. Jestem ukochanym dzieckiem Boga, On kocha mnie miłością bezwarunkową, zawsze na mnie czeka, jestem dla Niego tak ważna, że posłał swojego Syna, który umarł za mnie, bym ja mogła żyć wiecznie. Pomyśl tak dzisiaj o sobie. Jesteś najważniejsza dla Jezusa. Cała Jego uwaga jest skierowana właśnie na Ciebie. Jak światło latarki. Patrzy na Ciebie i nie może się nacieszyć, że jesteś. A Jego miłość do Ciebie, niezależnie od tego co robisz, jest zawsze taka sama.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, mój Zbawicielu, pozwól mi proszę wejść w tajemnicę zbawienia, bym nie pragnęła niczego innego, jak Ciebie samego i życia z Tobą w wieczności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?