Archiwum z dnia: 26 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYWOŁYWAĆ ŻYWĄ OBECNOŚĆ BOŻĄ

26.09.2021, niedziela , Świętych męczenników Kosmy i Damiana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • w Twoje imię wyrzucał złe duchy. W mentalności żydowskiej imię nie jest tylko nazwą, opisem, szczególnie gdy chodzi o imię Boga. Wymawiać imię, to jakby uobecniać osobę, wzywać Jego imienia to wchodzić z Nim we wspólnotę. Poznać Jego imię, to znaleźć się w samym centrum Bożej obecności. Działać w Jego imię, to zjednoczyć się z potęgą, jaką On sam posiada.
  • Wymawiając Boże imię, ten ktoś o kim mówią apostołowie przywoływał Bożej obecności – żywej, realnej, przemieniającej i kruszącej mury zła, niepojednania i rozłamu. Niedawno dane mi było doświadczyć tej mocy obecności Boga żywego w modlitwie za ciężko chorą żonę, gdy w imię Jezusa – przez moc Jego żywej obecności pomiędzy nami w sakramencie małżeństwa, modliłem się o uzdrowienie. W nocy wysłałem jej sms: “Pan działa”. Następnego dnia nastąpiło przesilenie… Czy korzystasz z daru modlitwy “w imię Jezusa”, przyzywając w ten sposób Jego uzdrawiającą obecność?
  • Druga część dzisiejszego Słowa to wezwanie do radykalnego zerwania z grzechem. Utnij sobie rękę, nogę, wyłup oko, jeśli w ten sposób zerwiesz z grzechem, bo stawką jest życie wieczne! Oczywiście to hiperbole, ale są użyte po to, aby uświadomić mi, że zerwanie z grzechem ma być zdecydowane! A wszystko zaczyna się w sercu, to pytanie: Czy naprawdę chcę zerwać z grzechem? Zauważyłem u siebie, że gdy odpowiadam Panu: chcę – to przychodzi łaska większej świadomości tego, jakie sytuacje sprzyjają danemu grzechowi. Stąd już tylko krok, aby od nich uciekać. Tak więc, czy naprawdę z twojego wnętrza, z twoich trzewi, niesie się wołanie do Pana – Panie nie chcę już więcej grzeszyć?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, naucz mnie modlić się w Twoje imię, przywoływać Twojej obecności, szczególnie przez wszystkie sakramenty, które przyjąłem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?