Archiwum z dnia: 30 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZMIŁOWAĆ SIĘ W SŁOWIE

30.09.2021, czwartek , Św. Hieronima

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 19 (18), 8-9. 10-11

Refren: Nakazy Pana są radością serca.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Prawo Pańskie, nakazy, sądy, świadectwo Pana – kojarzą się nam z przykazaniami, a są to wszelkie wypowiedzi Boga w Starym Testamencie. Bóg objawiał swoją wolę, komunikował się z ludem właśnie przez nakazy, Prawo, pouczenia przychodzące przez proroków. To było Słowo Boże dla Narodu Wybranego. Przeczytaj ten psalm jeszcze raz zamieniając te wszystkie określenia wyrażeniem „Słowo Boże”. Jak teraz rezonuje ten psalm w Tobie?
  • Jaki masz stosunek do Słowa Bożego? Czy masz doświadczenie, że Cię pokrzepia, że daje Ci radość, że rozlewa tajemniczą słodycz w Twoim wnętrzu? Czy rzeczywiście jesteś w pełni przekonany, że Słowo Boże jest mądrością, doskonałością, prawdą, że masz się Mu podporządkować i z Niego uczyć? Czy jest nadrzędne wobec Twoich sądów, przyzwyczajeń, doświadczeń? Można być całkowicie poddanym Słowu i wciąż w różnych sytuacjach grzeszyć z powodu słabości. Czym innym jest jednak świadome trwanie w postawie nie przyjmowania, niezgody z wybranymi elementami Dobrej Nowiny i przykazań.

  • Posłuszeństwo Słowu to samonapędzające się koło – im bardziej się jest posłusznym, tym większej doświadcza się wolności i radości. Im większe doświadczenie wolności i radości, tym bardziej pragnie się być jeszcze pełniej poddanym Bogu. Na początku jest jednak decyzja wiary. Jest taka definicja, że wiara to odpowiedź człowieka na Słowo Boga. Najpierw trzeba zaryzykować, uwierzyć Bogu na słowo – Jego przykazaniom i obietnicom. Taka postawa otwiera na działanie łaski. Czy Twoja postawa wobec Słowa Bożego jest pełna zadziwienia, nadziei, pragnienia poznawania i spełniania Go, oczekiwania by Bóg działał? Czy może określenie Słowo Boże kojarzy się z czymś trudnym, nudnym, z nakazami i zakazami, czymś niezrozumiałym? Jeśli widzisz jakieś niedobre myśli/ uczucia (np.dystans, niechęć, obcość), pytaj Ducha Św., dlaczego tak jest? Co je powoduje, jakie wspomnienia lub obecne wydarzenia? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę ożywiaj we mnie Słowo, rozlewaj we mnie światłość i słodycz Słowa!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?