Archiwum z dnia: 1 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, SŁUCHAJĄC GŁOSU PAŃSKIEGO

01.10.2021, piątek , Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Barucha 1, 15 – 22

Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi na ziemi judzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał.
Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków, których posłał do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem cudzym bogom i czyniliśmy, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy, (…) ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał”. Sięgnij pamięcią wstecz i spróbuj przypomnieć sobie, ile razy w życiu postępowałeś na przekór komuś lub czemuś? Ile razy stawiałeś na swoim, bo tak Ci było wygodniej, lepiej? Ile razy mówiłeś komuś „nie” i odchodziłeś, by wieść życie spokojnie, w przekonaniu, że to Ty masz rację? Ile razy w życiu mówiłeś Bogu „nie” i „nie słuchałeś Jego Głosu z zatwardziałości serca”? (zob.: Ps 95, 7d – 8a). Pan pyta mnie dzisiaj o wierność, o posłuszeństwo; jak sobie z tym radzę? Czy potrafię stanąć w prawdzie i przyznać się do swoich błędów, oddając sprawiedliwość Bogu i innym, z którymi przyszło mi żyć?
  • Prorok Baruch przypomina mi o przeżyciach Izraelitów po to, bym potrafiła wyciągnąć wnioski z doświadczeń innych i nie wybierała zła, które prowadzi do „nieszczęścia, przekleństwa” i „zatwardziałości serca”. Antidotum na zło i odejście od Pana (od innych) jest skrucha i przyznanie się przed sobą, Bogiem i innymi, że postępowałam źle (zgrzeszyłam). Wyznanie win i prośba o miłosierdzie. Zawrócenie ze złej drogi, złych wyborów i podjęcie decyzji, która pozwoli mi wieść życie godne chrześcijanina. Pozwoli być jak On i biec drogami Jego przykazań. Pozwoli kochać Boga i drugiego człowieka, zwyciężając zło w sobie i w świecie mocą daru dobra, które otrzymałam od Ojca. Aby tak się stało powinien we mnie zaistnieć zarówno wysiłek miłości jak i wiary. Warto, abym pamiętała o rachunku sumienia i wyznaniu grzechów; dzisiaj pierwszy piątek miesiąca…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Wspomóż mnie Boże, mój Zbawco, dla chwały Twego imienia; wyzwól mnie i odpuść mi grzechy przez wzgląd na swoje imię (…) gdyż bardzo jestem słaba” (zob.: Ps 79, 9.8).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?