Archiwum z dnia: 3 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PROSIĆ I WALCZYĆ O JEDNOŚĆ

03.10.2021, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 10, 2-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Ten pierwszy Adam nie był ani mężczyzną, ani kobietą. Można byłoby powiedzieć, że był bez płci. Po doświadczeniu głębokiej samotności przez Adama, Bóg zanurza go w sen ponownego stworzenia i czyni z jednego człowieka mężczyznę i kobietę. Z dwojga czyni jedno i dopiero ta jedność satysfakcjonuje mężczyznę i kobietę.
  • Jezus w dzisiejszej ewangelii nawiązuje do aktu stworzenia i przypomina o tej jedności.  Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Niestety, owa jedność mężczyzny i kobiety została zaburzona przez grzech pierworodny. To co Bóg żywy dał człowiekowi jako dar przy stworzeniu, po grzechu pierworodnym stało się zadaniem i to zadaniem trudnym.
  • Zanim w małżeństwie mężczyzna i kobieta staną się jednością muszą wejść w proces przemiany z tego, jak mówi św. Paweł, co cielesne w to, co duchowe, proces, który trwa do końca życia. Owa jedność jest zadaniem na całe życie. Nie ma raz na całe życie zdobytej jedności, ponieważ człowiek się zmienia i również jego potrzeby się zmieniają.
  • Człowiek musi opuścić ojca  i matkę nie tylko fizycznie, ale także psychicznie i emocjonalnie. Potrzebuje przecięcia pępowiny w sposób duchowy i psychiczny, a doświadczenie pokazuje, że jest to proces trudny i często długi. Potrzebujemy wzywać Ducha Świętego, który uzdolniłby nas do jedności, której potrzebujemy i pragniemy.
  • Jak budujesz jedność – wspólnotę ze współmałżonkiem, z innymi ludźmi? Z czego jesteś niezadowolony? Czy  traktujesz drugiego człowieka jako dar – to znaczy czy i jak zadajesz sobie trud, aby go odkrywać, przyjmować, dziękować za niego?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, spraw, abym nigdy nie traktował drugiego człowieka przedmiotowo, lecz przyjmował go jako Twój dar.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?