Archiwum z dnia: 13 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ PRACĘ SŁOWA BOŻEGO W NASZYM WNĘTRZU

13.10.2021, środa , Bł. Honorata Koźmińskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11, 42-46

Jezus powiedział:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek ma tendencję do wypłycania rzeczywistości i banalizowania najpiękniejszych darów. Głębia to trud związany z rozwojem, przemianą i nawracaniem się. Głębia, to współpraca z łaską Bożą. W Nowym Przekładzie Dynamicznym dzisiejsza Ewangelia wybrzmiewa jeszcze bardziej jednoznacznie: Straszliwa kara czeka was, faryzeuszy, gdyż koncentrujecie się na dawaniu dziesięciny nawet z mięty, ruty i z każdego warzywa, lecz z dala omijacie Boże wezwanie do sprawiedliwości i ofiarnej miłości. Czym jest sprawiedliwość w słowie Bożym? Sprawiedliwość, to pełnienie woli Ojca niebieskiego. Józef w Ewangelii św. Łukasza nazwany jest człowiekiem sprawiedliwym, czyli pełniącym wolę Ojca. Człowiekiem posłusznym. Posłuszeństwo Bogu to istota wiary biblijnej. Czy odkryłeś w swoim życiu łaskę posłuszeństwa? Czy prosisz o dar posłuszeństwa?

  • Człowiek współczesny tak daleko odszedł od Ewangelii, że na słowo “posłuszeństwo” reaguje alergicznie . Tylko słowo Boże ma moc złamać w nas ducha nieposłuszeństwa, bo Ono ma  moc zrodzić w nas wiarę. Im więcej czasu poświęcimy na “przeżuwanie” słowa Bożego, tym większe mamy szansę na przemianę. Słowo Boże potrzebuje czasu, aby pokonać w nas różne wewnętrzne bariery, ponieważ słowo Boże czyta nas.  Słowo Boże ma moc nasz mienić, ale potrzebujemy oddać swój czas i czytać, wsłuchiwać się i wprowadzać w życie usłyszane słowo. Ile czasu poświęcasz na wsłuchiwanie sie w Boże słowo? Jakie wezwanie ostatnio usłyszałeś?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moc Twojego słowa. Dziękuję ci, że przemieniasz moje nieposłuszeństwo w posłuszeństwo Twoim wezwaniom.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?