Archiwum z dnia: 14 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CORAZ GŁĘBIEJ ŻYĆ ŁASKĄ

14.10.2021, czwartek , św. Małgorzaty Marii Alacoque

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św Pawła do Rzymian 3, 21-30a

Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo – o co tu chodzi? Właściwe zrozumienie usprawiedliwienia z łaski jest bardzo ważne dla życia duchowego. Jakie ma miejsce w Twojej duchowości to, że dostępujesz usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie? Tak naprawdę bardzo trudno przyjąć prawdę, że zbawienie jest za darmo. Tzn., że w żaden sposób nie byłbyś w stanie nigdy sam siebie zbawić. Żadna ilość dobrych uczynków, ani dokładne wypełnianie przykazań i praw Starego Przymierza nie byłyby w stanie spłacić długu grzechu. To się mogło dokonać tylko przez ofiarę Jezusa. Na tym polega darmowość, że Bóg sam pierwszy nas umiłował (1 J 4, 19) – tzn. Jezus dokonał ofiary nie patrząc na to, czy na nią zasłużyłeś.
  • Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8) – tzn. w ciemno dał nam wszystko. Bóg wiedział, że razem z tą ofiarą podaruje Ci wolność do jej przyjęcia lub odrzucenia. Ojciec godząc się na ofiarę Syna znał Cię doskonale – znał każdą możliwą wersję Twojego życia – także tę najgorszą. Mimo to chciał dać Ci odkupienie i mieć na wieczność w swojej chwale. Na tym polega darmowość usprawiedliwienia. Przestrzeganie przykazań, życie według Ewangelii jest tylko i aż wyrazem decyzji, czy chcemy przyjąć te wielkie dary. Życie w zgodzie na grzech jest problemem nie dlatego, że człowiek nie “zarabia” na zbawienie, ale że odrzuca dar odkupienia.
  • Przyjęcie tej prawdy całym sercem wzbudza postawę ogromnej wdzięczności i wolności. Wierność Bogu nie jest wtedy ciężarem, a dobre uczynki wypływają z miłości i wdzięczności – nie z presji, że trzeba zbierać “plusy” u Pana Boga. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary – najpierw trzeba rzeczywiście uwierzyć w darmową miłość Boga. W jakim stopniu to wszystko się w Tobie dokonało? Na jakim jesteś etapie, do czego Cię Bóg zaprasza dzisiaj?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę, daj mi głęboko poznać i przeżyć, co to konkretnie dla mnie znaczy – że przez krew Jezusa jestem usprawiedliwiony za darmo?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?