Archiwum z dnia: 19 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZEMIENIAĆ SWOJE ŻYCIE MOCĄ CHRYSTUSA

19.10.2021, wtorek , Św. Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesa oraz Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Listu Św. Pawła do Rzymian Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata” Tak właśnie widzę swoje życie. Co chwila upadam i choć obiecuję sobie, że już więcej się to nie wydarzy, to znowu grzeszę. Grzech jest we mnie, bo jestem człowiekiem z krwi i kości. I choćbym nie wiem jak walczył, przełamywał samego siebie, trenował umysł i ciało, to zawsze odwrócę się od nieskończonej miłości Boga. Ten fragment uświadamia mi, że ja sam nie jestem w stanie zwyciężyć grzechu. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie usprawiedliwić mnie i prowadzić do zbawienia.
  • Wiem, że to wielkie słowa, ale ja widzę to w praktyce w tym, że tylko dzięki Jezusowi, który działa w Sakramentach oraz przez moją wspólnotę, uczę się jak rozmawiać a nie krzyczeć, jak służyć a nie zarządzać, jak wybaczać z miłości. Te praktyczne działanie Boga to dialog małżeński, codzienne spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa rodzinna i małżeńska oraz rozmowy z ludźmi, którzy tak jak ja, chcą być przy Jezusie i Jego uczynili swoim Panem.
  • Na koniec chciałbym ci przypomnieć, że Pan Jezus kocha cię takim jaki jesteś, nawet gdy czujesz się bardzo grzeszny  „gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. On pragnie wyzwolić cię ze skutków twoich grzechów „oto stoję u drzwi i kołaczę”. Jeśli nie wiesz, jak ma się to dokonać, po prostu oddaj Jemu swoje życie takim, jakie jest, a On przemieni je w drogę „wiodącą do życia wiecznego”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu oddaję Ci moje życie, w którym wciąż odwracam się od Ciebie i zapominam, co to miłość Boga i bliźniego. Prowadź mnie Jezu! Jezu ufam Tobie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?