Archiwum z dnia: 22 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU SWIĘTYM TO ROZPOZNAWAĆ CZAS OBECNY

22.10.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12,54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie:
„Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bardzo się posunęliśmy w rozpoznawaniu materii. Coraz lepiej przewidujemy pogodę, prognozujemy zachowanie giełdy i jesteśmy w stanie ocenić poprzez badania potrzeby rynku. W kwestiach duchowych już nie mamy takich osiągnięć. Mam nawet wrażenie, że coraz mniej w nas umiejętności dostrzegania sfery niematerialnej. To ma ścisły związek z tym, że na ludzi także patrzymy tylko w perspektywie osiągnięć takich jak dobre studia, dobrze płatna praca, najlepsze wyniki w planach rozwojowych firmy.
  • Czym w takim spostrzeganiu świata jest rezygnacja z dobrego stanowiska pracy na gorsze po to, aby być więcej w domu. Stratą czy zyskiem? Słabością czy męstwem?
  • Nie jesteśmy tylko materią, mamy Ducha i jego też powinniśmy karmić i dbać o niego. Zaniedbanie duchowe może skutkować pozbawieniem się wieczności, a to strata, która się nie kończy.  Jezus używa wobec słuchaczy słowa obłudnicy. To ludzie, którzy co innego mówią, co innego myślą, a co innego robią. Wynika z tego, że obecni słuchacze oszukują sami siebie. A może wśród tych słuchaczy jestem ja?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, otwieraj oczy mojego serca na świat Ducha.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?