Archiwum z dnia: 29 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO TRAKTOWAĆ WSZYSTKO JAKO SZANSĘ I OKAZJĘ DO ZBAWIENIA

29.10.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 147, 12-15

Chwal, Jeruzalem, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia,
a szybko mknie Jego słowo.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj twego Boga Syjonie! Te słowa od razu właściwie ustawiają kolejność modlitwy. Jak w modlitwie, którą uczniom podał sam Jezus – Ojcze Nasz. Najpierw zwracamy się do Boga, by Go uwielbić, oddać Mu chwałę, podziękować za wszystko, stanąć we wdzięczności za każdy otrzymany dar, za to co przynosi wewnętrzny pokój oraz głęboką i autentyczną radość. Uwielbienie otwiera nasze serca na dziękczynienie. Warto codziennie dziękować za swoje życie i powołanie, które staramy się wypełniać.
  • Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie. Pan nigdy nie zostawia nas samych sobie. Cały czas umacnia nasze życie, nasze serca, naszą wolę. Mi to umocnienie zaworów bram kojarzy się z tym, że umacnia bramy moich oczu, uszu, warg, serca, bym umiała przeciwstawiać się złu i zgiełkowi tego świata. Bym w całym tym chaosie, w jakim żyjemy umiała ciągle słyszeć Jego głos i widzieć Jego dobro oraz wierność oraz ufać Mu bezgranicznie, że wszystko ma w swoich rękach. Te słowa zapewniają też, że błogosławi nam, naszym dzieciom i naszym rodzinom. I nigdy o nas nie zapomina.
  • Zapewnia pokój twoim granicom i wyborną pszenicą ciebie darzy. Zapewnia pokój. Pokój, którego świat nam dać nie może, pokój serca, niezależny od okoliczności. Zapewnia nam też „wyborną pszenicę”, byśmy nie zapominali, że skoro troszczy się o zwierzęta, owady, kwiaty, to troszczy się także o nas. Daje nam to, co jest dla nas najlepsze na dany czas naszego życia. Jego Słowo dla nas jest przecież wyborne, jak miód na naszych ustach. Można je smakować, delektować się nimi karmić nim naszą duszę.
  • Zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. Bardzo lubię, to określenie, że szybko mknie Jego słowo, bo to oznacza, że On z niczym nie zwleka i wszystko dzieje się w najlepszym dla nas czasie. Uczy nas ufności, by mieć pewność, że On nieustannie dba o nas, a Jego Słowo zawsze ma dla nas Prawdę o nas we właściwym dla nas czasie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie dziękuję Ci, że zapewniasz nam pokój serca, że wszystko jest w Twoich rękach, że nas umacniasz i że Twoje Słowo przychodzi do nas zawsze we właściwym czasie, by nieustannie zmieniać nasze życie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?