Archiwum z dnia: 5 grudnia 2021

OCZEKIWAĆ PANA I POZWALAĆ MU SIEBIE PRZEMIENIAĆ

05.12.2021, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Filipian 1, 4-6. 8-11

Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.
A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Styl Listu do Filipian różni się od pozostałych listów Apostoła. Ten list jest bardzo osobisty, ciepły, pełen wdzięczności i serdeczności. Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi – pisze Paweł. Tęsknię to mało powiedziane, Paweł pulsuje tęsknotą. Gorąco tęsknię – greckie splanchna –  oznacza organy wewnętrzne (serce, płuca, wątrobę), które uważano za siedlisko najgłębszych ludzkich emocji. Tak, ten list bucha ogniem pozytywnych emocji Pawła w stosunku do Filipian. Szczególnie miło się tego słucha zważywszy na fakt, że Filippi było pierwszą wspólnotą chrześcijan w Europie. Ale Paweł miał powody, aby tak pisać. Gdy był w potrzebie, Filipianie jako pierwsi przychodzili mu z pomocą i to szczególnie pomocą materialną. Konkretni ludzie z tych Filipian – nie tylko powiedzą “pomodlimy się za ciebie”, ale usługują z tego, co posiadają. Czy moja “kieszeń” także “pracuje” dla Bożego Królestwa?

  • Co ciekawe, tę pomoc Filipian św. Paweł podnosi do rangi udziału w szerzeniu Ewangelii. Nie możesz wyjechać na misje, nie poświęcisz całego czasu na ewangelizację, ale przez swoją materialną ofiarę masz udział w szerzeniu Ewangelii tak, jak każdy misjonarz, choć w inny sposób. Czy to nie powód do dziękczynienia? Panie, Ojcze wszystkich ludzi, dziękuję ci, że dajesz mi zarobić pieniądze, które mogą także pracować dla Twojego Królestwa. Czy twoje serce cieszy się na myśl o tym, że możesz tak usłużyć?
  • Pan Bóg długo pracował nad nawróceniem mojego portfela. Jestem mu wdzięczny, że nie skończył pracować nade mną, gdy stawiałem opory. Św. Paweł też to wie – Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Greckie “dokończy go” – epiteksei – oznacza działanie nastawione na wydoskonalanie w długiej perspektywie czasu. Czyli, bądź cierpliwy, Bóg jeszcze z tobą nie skończył i dotyczy to każdej sfery twojego życia, nie tylko tej związanej z finansami. Czy tylko nie stawiasz oporu Jego działaniu? Na przykład ociągając się w chodzeniu za Jego Słowem, nie odpowiadając na poruszenia do konkretnego działania na rzecz bliźniego w potrzebie, zaniedbując relację z Nim przez sakramenty.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Oto jestem Panie, aby pozwolić Ci działać we mnie, zmieniać mnie tak, abym był do Ciebie coraz bardziej podobny.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?