Archiwum z dnia: 9 stycznia 2022

CHODZIĆ W DUCHU TO, MIEĆ SWIADOMOŚĆ DZIECIĘCTWA BOŻEGO

09.01.2022, niedziela , Niedziela Chrztu Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Podczas chrztu w Jordanie Bóg objawił ludziom szczególną godność Jezusa – odwieczne Synostwo Boże (tzw. Epifania). Stało się to, gdy Jezus się modlił. Ważne rzeczy zostają objawiane przez Boga na modlitwie. Czy staję na modlitwie przed Panem? Kiedy? W jakich okolicznościach? Czy wiem, kiedy był mój chrzest? Czy jestem wdzięczny Bogu za to, że przez chrzest stałem się Jego dzieckiem?
  • Ten sam Duch Boży, który unosił się nad wodami (por. Rdz 1,2) objawił się nad Jezusem i zapoczątkował Nowe Przymierze. Jezus przyszedł na świat, aby w doskonały sposób wypełnić wolę Bożą, w każdym szczególe planu historii zbawienia. Dobrowolnie, z miłości, uniżył się, by zrealizowały się starotestamentowe obietnice przyjścia Mesjasza, „który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności” (Mi 5,1). W chwili chrztu został „namaszczony” jako Mesjasz (Dz 10,37-38) przez Ojca Duchem Świętym. Otrzymał moc, mądrość i świętość potrzebne dla wypełnienia swojej misji. Gdzie jest Ojciec i Syn, tam jest Duch. Doświadczenie miłości Ojca i Syna jest niemożliwe bez Ducha Świętego. To, że mogę doświadczyć, że jestem dzieckiem Boga, jest możliwe tylko mocą działającego we mnie Ducha. To On przemienia serce, przekonuje o miłości Boga, ukazuje prawdę o grzechu, działa w sakramentach. Czy zapraszam Go do swojego życia? Czy pozwalam Mu działać?
  • W chrzcie świętym zostaliśmy włączeni w dziecięctwo Boże i namaszczeni, by jak Jezus służyć i pomagać innym (ubogim, cierpiącym, będącym daleko od Boga) na drodze do świętości. Jesteśmy powołani do bycia świadkami Jezusa w naszych środowiskach: w małżeństwach, rodzinach, pracy, w gronie znajomych, przyjaciół. Czy realizuję to powołanie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję Ci, że zapragnąłeś, abym był Twoim dzieckiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?