Archiwum z dnia: 17 stycznia 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ JEMU POSŁUSZNYM

17.01.2022, poniedziałek , Św. Antoniego, opata

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 Księga Samuela 15, 16-23

Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi:
«Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów!» I mówił Samuel: «Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana».
Saul odpowiedział Samuelowi: «Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą».
Samuel odrzekł: «Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg, przez proroka Samuela, zakazał królowi Saulowi brać cokolwiek z łupu po pokonaniu Amalekitów. Królowi było jednak szkoda zostawić wszystkie dobra na zmarnowanie i nakazał wziąć najlepsze owoce i bydło na ofiarę dla Pana. Czyn zdawałoby się rozsądny, dobry i mający na celu oddanie chwały Bogu. A jednak jego konsekwencją było cofnięcie przez Boga namaszczenia dla Saula jako króla.
  • Otóż lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Pan sam wyjaśnia zasadę współpracy ze sobą. Jest nią posłuszeństwo, czyli najpierw pytanie i słuchanie, badanie jaka jest wola Boża, a następnie wypełnianie jej. Trzeba mieć gotowość usłyszenia, że może mój świetny pomysł wcale nie jest zgodny z Bożym planem. Mogę brać udział w różnych inicjatywach, udzielać się w Kościele, wspomagać dzieła miłosierdzia, ale jaką to ma wartość w Bożych oczach, jeśli jest naznaczone nieposłuszeństwem wobec Niego? Będę wtedy aktywistą, społecznikiem, filantropem, a nie uczniem Jezusa pełniącym wolę Bożą. Czy konsultuję z Bogiem swoje wybory, staram się być Mu posłuszny?
  • Opór bowiem jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa – oba grzechy, wróżbiarstwo i bałwochwalstwo – mają wspólny mianownik: jest to pycha i stawianie siebie, kogoś lub czegoś w miejsce Boga prawdziwego. Nieposłuszeństwo polega na tym samym – jestem posłuszny swojej woli, zamiast woli Bożej, czyli sam dla siebie jestem bogiem. Czasem ta niby wolna wola jest całkowicie podporządkowana jakiemuś bożkowi (praca, utrzymanie zdrowia, dobrej kondycji fizycznej czy materialnej, hobby, “co ludzie powiedzą’”) i to jemu jestem posłuszny, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
  • Czy słuchając i słysząc w sercu Boże natchnienia idę za nimi? A jeśli mam wątpliwości, to czy wyjaśniam je np. w sakramencie pojednania, ze współmałżonkiem, kimś do kogo mam zaufanie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty proszę Cię o dar pokory i posłuszeństwa. Proszę Cię, pokaż mi czy są w moim życiu miejsca, gdzie nie jestem Ci posłuszny?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?