Archiwum z dnia: 27 stycznia 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMUJĄC ŚWIATŁO MIEĆ ŻYCIE

27.01.2022, czwartek , Bł. Jerzego Matulewicza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 4, 21-25

Jezus mówił ludowi: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Co jest światłem? To Jezus, którego przyjmujesz w Eucharystii, Słowo Boże przyjmowane do serca i umysłu, wszelkie łaski i obecność Boga w Tobie. On nie przychodzi do Ciebie, żeby Ci było miło, ciepło na sercu, przyjemnie. Nawet nie po to, żebyś się czuł umocniony. A po co? Czy nie po to przychodzi świało, by świecić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Czyli Bóg zapala w Tobie swoje światło, żeby najpierw i przede wszystkim oświetlić Twoje wnętrze – żeby nie było już ukrytych grzechów, uzależnień, oszukiwania samego siebie, udawania przed ludźmi i sobą samym, czy omijania pewnych tematów. Czy pozwalasz Bożemu światłu tak działać, czy widzisz, jak Ci oświetla kolejne rejony serca/życia skażone grzechem?
  • Baczcie na to, czego słuchacie. Baczyć to znaczy zwracać uwagę, przywiązywać do tego wagę – nie lekceważyć. Można wprawdzie słuchać Słowa, przyjmować światło, ale nie przyjmować prawdy, która się wyłania z mroku. Można słuchać a nie słyszeć, patrzeć a nie widzieć… bo tak jest po prostu łatwiej i wygodniej. Nasz Bóg nie jest niemy, On sam nas zapewnił wiele razy w Biblii, że przemawia i chce być słyszany.
  • J 10, 28-29: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To piękna obietnica Jezusa dla Ciebie – możesz słyszeć i rozpoznawać Jego głos. Idąc za Nim posłusznie będziesz mieć w sobie Życie ( z greki dzoe – odwieczne Boże życie) i będziesz zawsze bezpieczny w Jego silych rękach. Czy chcesz wypełnienia tej obietnicy? Czy w związku z tym podejmujesz walkę – by usłyszeć/ zobaczyć i poddać oczyszczającemu działaniu łaski swoje grzechy, uzależnienia, złe nawyki, krzywdzące relacje, kłamliwe schematy myślenia itd?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie proszę, oczyszczaj moje serce, bym uważniej i staranniej był Ci posłuszny. Proszę naucz mnie widzieć to, co mi pokazujesz, słyszeć, co do mnie mówisz w swoim Słowie. Panie co chcesz mi pokazać dzisiaj?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?