Archiwum z dnia: 1 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU SWIĘTYM TO STAWAĆ SIĘ BŁOGOSŁAWIONYM

01.11.2022, wtorek , Uroczystość Wszystkich Świętych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia wedłg św. Mateusza 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jak popatrzymy na życie Świętych  to w każdym z nich odnajdziemy wszystkie błogosławieństwa. W drodze do świętości stawali się błogosławionymi w kolejnych obszarach swojego życia. Stali się łagodni i miłosierni przez co przyciągali ludzi do siebie. Doświadczyli cierpienia, które nauczyło ich kochać i rozumieć innych. Osiągnęli ubóstwo duchowe w stosunku do swego bogactwa przez co poznawali swoją prawdziwą wartość. Ich obecność wśród ludzi naznaczona była pokojem a czyste serce przyciągało Boga, który co raz bardziej ich przepełniał. Doświadczyli też prześladowań za wierność Bogu i dobro, które czynili. Czy odnajdujesz siebie wśród jakiejś grupy błogosławionych? Czy poczułaś nagrodę, którejś z grupy błogosławionych? Od której grupy błogosławionych Pan Bóg zaczął prowadzić Cię do świętości?
  • Człowiek może być bogaty materialnie przez dobra, które posiada i niematerialnie przez znajomości, talenty, intelekt i stanowiska. Jeżeli jesteś bogaty, to po czym poznasz, że podążasz w kierunku ubóstwa duchowego? Jeżeli jesteś biedny to po czym poznasz, że nie stajesz się bogaczem duchowym? Czy Twoje bogactwo uświęca Ciebie? Czy Twoja bieda nie rodzi zazdrości i nienawiści do bogatych? Czy narzucasz się ze swoją wiarą innym? Czy w ten sposób przekonujesz innych do swoich racji czy ich odstraszasz? Trwale przejmujemy ziemię dla Boga gdy w ludziach przezwyciężamy nienawiść i pychę. Tylko łagodność łącząca się z miłością i pokorą są w stanie to zrobić.

  • Nasze życie jest również miejscem cierpienia. Czy Twoje łzy rodzą bunt, czy pozwalają otworzyć Ci się na innych ludzi? Czy czujesz w sobie głód Boga? Czy im bardziej go poznajesz, to czy rośnie w Tobie chęć nasiąkania Jego Mądrością i poznawania Jego Sprawiedliwości? Czy potrzebujesz do swojego życia Miłosierdzia Bożego? W Starym Prawie było powiedziane  „oko za oko i ząb za ząb” a Nowym Prawie „Kto będzie miłosierny znajdzie miłosierdzie”. Czyste serce człowieka przyciąga Boga. Czy zauważasz w sobie zachodzą zmiany? Czy zmienia się Twoje myślenie a Twoja słowa i czyny stają się łagodniejsze, mądrzejsze i odważne? Czy jesteś przygotowany na to, że od innych ludzi możesz doznawać przykrości lub cierpienia za dobro, które robisz lub ze względu na wyznawaną wiarę? Czy nie napawa Cię to lękiem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu cichy i pokorny sercem, uczyń serce moje według serca Twego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?