Archiwum z dnia: 3 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UZNAĆ SWOJĄ GRZESZNOŚĆ

03.11.2022, czwartek , Św. Marcina de Porres, zakonnika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia wedłg św. Łukasza 15,1-10

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Początek tego fragmentu Ewangelii jest dla mnie bardzo budujący. Bo to jest o moim Bogu i o mnie. On nie odwraca się od mojej słabości i niewierności. On jada z grzesznikami!  Zazwyczaj zapraszamy do stołu osoby, z którymi chcemy się podzielić posiłkiem, ale również samym sobą. To jest fragment, który najchętniej sobie przypominam, gdy jestem świadkiem wykluczenia kogoś, bo nie pasuje do wizerunku idealnego Kościoła, w którym wszystko jest wspaniałe i cudowne. Są dowody na to, że Jezus jadał z grzesznikami. Przypomina mi się spotkanie nad Jeziorem Tyberiadzkim, kiedy Zmartwychwstały przychodzi zjeść śniadanie z uczniami. W wyjątkowy sposób spotyka się z Piotrem, który się Go zaparł. Jedzą i rozmawiają.
  • Ciekawe, że celnicy i grzesznicy przychodzili do Jezusa, aby słuchać, a faryzeusze i uczeni w Piśmie, aby Go ocenić poprzez szemranie. Nie było ich stać na konfrontację twarzą w twarz. Serce osądzające nie jest gotowe niczego przyjąć, niczego nie potrzebuje. Jest w swojej ocenie sprawiedliwe i samowystarczalne. Nie potrzebuje miłosierdzia. Natomiast ci, którzy słuchali mieli w sobie przestrzeń na przyjęcie Słowa. Byli pokorni.

  • Kiedy przyglądniemy się przypowieściom, to zauważymy, że obie postacie opisują samego  Boga. Pierwsza osoba z przypowieści to pasterz Izraela. Silnie zdeterminowany w  poszukiwaniu pogubionych. Ma moc ich znaleźć. Nie pozwoli zginąć żadnemu swojemu dziecku. Jeżeli będzie brakowało choć jednego z nas, to radość w domu Ojca nie będzie pełna. Jako druga postać pojawia się kobieta. Szuka monety, która była używana przez pogan i nie stanowiła wielkiej wartości. Jednak czuły Ojciec szuka z wielką troską i starannością zagubionego człowieka. Zapala lampę, wymiata i szuka starannie. Tyle uwagi nad jednym małym pieniążkiem. W Jego oczach jesteśmy bardzo cenni. Jezus chce to pokazać sprawiedliwym faryzeuszom. A może też nam, którzy odbieramy sobie i innym prawo do  miłosierdzia Boga.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu zasiadajacy do stołu z grzesznikami, daj mi radość ze spotkania z Tobą przy stole Eucharystycznym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?