Archiwum z dnia: 4 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZUWAĆ NAD TEMPERATURĄ SWOJEJ WIARY

04.11.2022, piątek , Św. Karola Boromeusza, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Filipian 3, 17- 4,1

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszym czytaniu św. Paweł używa mocnego sformułowania “wrogowie krzyża Chrystusowego”. Papież Franciszek tak ich charakteryzuje: To chrześcijanie jedynie z imienia, ale zachowujący się jak ludzie światowi, poganie, osoby z dwoma czy też trzema rysami chrześcijaństwa, ale pod tymi pozorami kryli się w istocie poganie. To chrześcijanie tylko z pozoru – ochrzczeni poganie.  Jest to pokusa przyzwyczajenia się do przeciętności życia chrześcijańskiego, która jest wręcz zgubą tych ludzi, bo serce staje się letnie. A o letnich Pan mówił: «Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust» (Ap 3,15-16). Każdemu z nas grozi obniżenie temperatury zaangażowania w wierze. Wysokie temperatury wiary, to gorliwość, radykalizm, intensywne zaangażowanie, gwałtownicy nieba. Jaką temperaturę wiary masz w chwili obecnej? Co sprawia, że utrzymuje się właśnie taka temperatura wiary w twoim życiu? Czego jeszcze potrzebujesz? Z czego jesteś niezadowolony?

  • Co sprawia że jesteśmy zaangażowani w wierze, gorliwi czy wręcz radykalni? Święty Paweł pisze: trwajcie mocno w Panu! Trwać w Panu to zasiadać na modlitwę z Bożym Słowem. Trwać w Panu to wejść w stały proces nawracania się, czyli przemiany swojego myślenia, aby realizować Bożą wolę. Potrzebujemy intensywnie nasiąkać Bożym Słowem, aby to Słowo nas przemieniało. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznawania co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe. (Rz 12,2 NPD)

  •  Boże Słowo ma moc przemieniać nasze serce. Potrzebuje naszego czasu i powtarzania tego Słowa, wówczas ma możliwość nas przemieniać. Słowo Boże potrzebuje wykonać swoją pracę. Najpierw  potrzebuje nas zdiagnozować – Słowo Boże nas czyta. Kolejny etap tej pracy to, pokonanie naszego oporu, schematów myślowych, naszych zranień. Następnie nasiąkanie Bożym myśleniem, Bożą wrażliwością. Ile czasu poświęcasz na czytanie, nasiąkanie Bożym Słowem? Co z tego wynika?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronki biblijne z tekstu.
DUZE PACIORKI: Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem.
MAŁE PACIORKI: Trwajcie mocno w Panu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?