Archiwum z dnia: 14 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PROSIĆ O ROZŚWIETLENIE DUCHOWYCH CIEMNOŚCI

14.11.2022, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 18,35-43

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”.
Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jerycho było miastem położonym ok. 28 km od Jerozolimy i było najniżej położonym miastem na świecie. Miastem w geograficznej, ale i duchowej depresji, ponieważ Jerycho zostało odbudowane wbrew woli Bożej. Ale tym samym było też punktem, z którego dosłownie i w przenośni, można było pójść już tylko wyżej. Czyli jakby w stronę Nieba, do spotkania z Bogiem, do Jerozolimy. I tuż przed tym Jerychem Jezus spotyka niewidomego żebraka. Tłum informuje go, że idzie Jezus Nazarejczyk. Ów człowiek zapewne słyszał o Jezusie, Jego uzdrowieniach, może nawet wiedział, że przywraca wzrok niewidomym. Woła więc do Jezusa ze wszystkich sił, by ten się nad nim zlitował, nie zważając na to, że inni go uciszają, . Kiedy ostatnio wołałeś do Jezusa ze wszystkich sił?

  • Niewidomy nazywa Jezusa Synem Dawida, czyli publicznie, wobec tłumu, ogłasza, że Jezus jest Królem. I tak jak nieustępliwa wdowa z innej przypowieści nie zraża się niczym i nikim, tylko woła coraz głośniej. Jakże wielką wiarę i jednocześnie desperację miał w sobie ten człowiek. I właśnie to zwraca uwagę Jezusa, który każe przyprowadzić go do siebie. I wtedy zaczyna się bardzo osobisty dialog Jezusa z niewidomym. Pyta go, co ma uczynić. Niewidomy bez zastanowienia odpowiada „Abym przejrzał”. Wyraźnie ma dość życia w dosłownej i duchowej ciemności. Jezus mówi, że jego wiara go uzdrowiła. Czy masz wiarę, by zawołać pomimo tego, że wszystko wokół cię ucisza? Że może przygniatają cię trudności i cierpienie? Że nie masz siły? Ale czy masz wiarę?
  • Słowa niewidomego „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” stały się słowami Modlitwy Jezusowej, zwanej też m.in. modlitwą oddechu. Spróbuj dzisiaj dosłownie odetchnąć Słowem Bożym. Powtarzaj na wdechu „Jezusie, Synu Dawida” a na wydechu „ulituj się nade mną”. Pamiędzy kolejnymi powtórzeniami, rób oddech na przerwę. I tak do uspokojenia myśli i usłyszenia Go w swoim sercu. Może usłyszysz w sercu pytanie „Co chcesz, abym Ci uczynił?” A może łagodne „Kocham Cię?”…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną. Ty najlepiej wiesz, czego mi potrzeba. Pozwól mi proszę to zobaczyć, abym przejrzał.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?