Archiwum z dnia: 17 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZPOZNAĆ CZAS BOŻEGO NAWIEDZENIA

17.11.2022, czwartek , Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 19, 41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus zapłakał. Zapłakał nad Jerozolimą. Bo nie rozpoznała czasu Jego przyjścia. Tylu pobożnych Żydów mieszkało w Jerozolimie.. przybywało tu tylu wierzących w Boga.. tylu studiujących pisma.. odwiedzających regularnie Świątynię.. A nie zauważyli Boga, który przybył.. Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli.
  • Czy ja wyczekuję spotkania z Bogiem? Czy badam znaki Jego przyjścia do mnie? Czy dostrzegam Jego obecność w codzienności? Czy pozwalam Mu działać jak sam chce? Czy poszukuję Jego woli w moim życiu…? Czy może sam wiem, jak żyć..?

  • A może i ja jestem religijny.. odwiedzam świątynię.. modlę się.. studiuję pisma.. może pielgrzymuję do miejsc świętych.. regularnie odmawiam modlitwy. I może jestem zbyt zajęty moją pobożnością, by zauważyć, że Bóg mnie odwiedził.. że przyszedł.. w Słowie.. w drugim człowieku.. w natchnieniu.. w poruszeniu serca.. A czasem w niepowodzeniu, bo ono także może być odwiedzinami Boga, który chce dać mi coś znacznie droższego…
    Czy oczekuję i uczę się jak rozpoznać czas mojego nawiedzenia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pomóż mi szukać i oczekiwać Ciebie. Spraw, bym zawsze był gotowy na Twoje przyjście. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Nie pozwól, bym przegapił czas mojego nawiedzenia. Dodaj mi wiary i gotowości, świeżości i gorliwości, żebyś nigdy nade mną nie zapłakał,

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?