Archiwum z dnia: 18 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO NASIĄKAĆ BOŻYM SŁOWEM

18.11.2022, piątek , Bł. Karoliny Kózkowny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Apokalipsa św. Jana 10, 8-11

Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!»
Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: «Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód». I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jan Apostoł będąc zesłany na wyspę Patmos musiał już być wytrenowany w słuchaniu głosu Pana, ponieważ cała ta księga powstała z tego co usłyszał. Co miał zatem uczynić? Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!  Mało tego, miał ją jeszcze połknąć. Podobne doświadczenie możemy zobaczyć u proroka Ezechiela 2, 8- 3,3, gdzie prorok otrzymuje zwój zapisany po obydwu stronach, zawierający przesłanie o trzech rodzajach kar. Ezechiel spożył zwój, który wydał mu się słodki, zawierał jednak wyrok na Izraela. My również potrzebujemy karmić się Bożym Słowem, nasiąkać Nim, przemieniać swoje myślenie. Jan połknął cały zwój, my mamy zatem karmić się całym Bożym Słowem. Podjąć trud poznawania całego Bożego Słowa. Ile czasu poświęcasz na czytanie, poznawanie i wsłuchiwanie się w Boże Słowo?
  • Ciekawe jest również to, że połknięcie przez Jana podanego zwoju nie jest obojętne. Jan pisze: I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. Niesienie Bożego poselstwa daje z jednej strony osobiste obcowanie z żywym, skutecznym i przemieniającym Bożym Słowem, z drugiej zaś gorycz świadomości, że jest ono często odrzucane  przez ludzi. Bywa to także gorycz uświadomionej sobie własnej grzeszności oraz tego, jak wiele osób nie chce skorzystać z Bożej łaskawości. Boże Słowo ma moc przeniknąć ludzkie serca. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4,12) Boże Słowo nas diagnozuje (czyta), pokonuje opory, łamie schematy myślowe, uzdrawia wewnętrzne rany i napełnia swoim, jakże innym, myśleniem. W jaki sposób konkretny doświadczasz mocy Bożego Słowa w twoim życiu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.
MAŁE PACIORKI: I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?