Archiwum z dnia: 20 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UWIELBIAĆ KRÓLA WSZECHŚWIATA

20.11.2022, niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; Św. Rafała Kalinowskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 1, 12-20

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił… – zobacz, jak wiele rzeczy już jest dokonanych, za jakie wielkie i fundamentalnie ważne rzeczy już możesz dziękować. Odnieś te słowa bardzo osobiście do siebie, postaraj się tym przejąć i ucieszyć – zostałeś realnie uratowany, wyrwany z ciemnści zagłady i wiecznej rozpaczy i przeniesiony do królestwa światłości. To nie jest metafora – to są fakty, które się zadziały w momencie Twojego chrztu! Także Twoje materialne życie byłoby inne, gdyby zabrakło chrztu św! 
  • On jest obrazem Boga niewidzialnego – to wszystko dzięki Jezusowi. Przeczytaj jeszcze raz ten opis potęgi Syna Bożego. Zobacz, że On to wszystko jakby odłożył na bok, ubrał szatę sługi i przyszedł na ziemię – by Ciebie uratować, by wypełnić swoje zamiary! Bóg Ojciec W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. (Ef 1, 4-6) Bóg stworzył Cię dla siebie – do relacji miłości: Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Co więcej, skoro: wszystko w Nim ma istnienie, to Ty także istniejesz w Nim – z Niego płynie życie Twojej duszy, w Nim masz korzenie swego istnienia!
  • Czy stać Cię na takie oderwanie od problemów codzienności, od siebie samego, by skupić się całkowicie na Nim – najpotężniejszej Osobie wszechświata i jednocześnie najbardziej we wszechświecie kochającej Ciebie? By Mu dziękować, by Go wielbić, by się Nim radować? Nie dlatego, że masz ochotę, ale dlatego, że Jego potęga, ogrom łaski wobec Ciebie i Jego zwycięstwo jest dla Ciebie na tyle ważne, że wzbudza zachwyt i radość.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę objaw mojej duszy, Kim jest Jezus Król? Pokaż mi Jego królowanie w moim życiu, mojej historii. Proszę Panie, daj mi się bardziej poznać!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?