Archiwum z dnia: 24 listopada 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO Z NADZIEJĄ OCZEKIWAĆ PRZYJŚCIA PANA

24.11.2022, czwartek , Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 21,20-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jerozolima; Wszystkie zapowiedzi Jezusa odnośnie tragicznych losów Jerozolimy wypełniły się w historii. W trakcie walk z Rzymianami miasto zostało zniszczone, świątynia zburzona, część Żydów wymordowana, część rozpierzchła się po świecie. Ale te zapowiedzi mogą mieć nasz osobisty eschatologiczny (ostateczny) wymiar. My też możemy być taką spustoszoną i zdeptaną przez pogan Jerozolimą, jeśli pozwalamy, aby królował w nim wróg – grzech. Czy dostrzegam, które wojska nieprzyjaciela najbardziej mi zagrażają? Co z tym robię?
  • będą znaki: Naszym zadaniem jest nie tylko odczytywanie znaków, które już były, czy też wypatrywać tych nadzwyczajnych na słońcu, księżycu i gwiazdach, które mają towarzyszyć powtórnemu przyjściu. Naszym zadaniem jest również dostrzeganie znaków, które Pan Bóg daje „tu i teraz” i naszą postawą odpowiadać na nie. Czy dostrzegam znaki czasu?
  • ludzie mdleć będą; Naturalnym jest, że klęski i kataklizmy wywołują trwogę i strach. Niewierzący, którzy sens życia widzą wyłącznie wżyciu doczesnym, będą wobec tych wydarzeń przerażeni. Natomiast my, jako chrześcijanie powinniśmy z nadzieją i ufnością oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa. On sam wzywa nas, abyśmy nabrali ducha i podnieśli głowy. Od tego bowiem czasu nastanie już nowe niebo i nowa ziemia. Będzie to czas objawienia się pełni Bożej dobroci względem nas, ostatecznym zwycięstwem dobra nad złem. Czy oczekuję tego dnia ze strachem, czy z ufnością?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przymnóż mi wiary, abym mógł z radością oczekiwać spotkania z Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?