Archiwum z dnia: 27 listopada 2022

OCZEKIWAĆ PANA TO OTWIERAĆ SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO

27.11.2022, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Rzymian 13, 11-14

Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa – piękny zwrot, ale co on konkretnie dla Ciebie oznacza? Jak sobie wyobrażasz to przyobleczenie siebie w Jezusa? Czy o nie zabiegasz?
  • Przyobleczmy się w zbroję światła! Zbroja jest mocna, chroni, ale też nadaje kształt, wygląd, tożsamość. Ubrać na swoje serce zbroję światła, ubrać Jezusa… Może to znaczy przyjąć Jego moc jako swoją tarczę ochronną? Może to przyjąć Go jako swoją tożsamość – „formę”, która nadaje kształt Twojemu sercu i życiu?
  • Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8, 12-14) To Duch Święty, Duch Jezusa jest tym, który ma moc uformować nas, nadawać nam kształt Jezusa (jako Jego rodzeństwa). Ten, który ukształtował Jezusa w łonie Matki, może ukształtować Go również w Tobie, może przyoblec Cię w Niego. Jak możesz zadbać, by być bardziej posłusznym Duchowi Świętemu? Może jest coś, czym szczególnie zasmucasz Ducha Św. i zamykasz się na Jego łaskę?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę, formuj moje serce, nadawaj kształt moim pragnieniom, decyzjom, reakcjom. Niech Twoja miłość będzie siłą, która mnie ożywia i prowadzi. Proszę Panie, pokaż mi, co mogę zrobić, by być Ci bardziej posłusznym?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?