Archiwum z dnia: 30 listopada 2022

OCZEKIWAĆ PANA ZWRACAJĄC UWAGĘ NA SPRAWY DUCHOWE

30.11.2022, środa , Święto św. Andrzeja, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 19,2-3.4-5ab

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Autor Psalmu mówi o zdumiewającej prawdzie, że cała przyroda rozpoznaje swojego Stwórcę. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Można powiedzieć, że przyroda i cała natura jest pokorna. Wie, że jest stworzona przez swojego Stwórcę, a ona jest stworzeniem. Jest powierzona człowiekowi i ma służyć człowiekowi. Drugą oszałamiającą prawdą jest fakt, że Bóg oddał na służbę człowiekowi wielkie duchy – aniołów i archaniołów: Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? (Hbr 1,14) Aniołowie są potężni, piękni i pokorni i pragną służyć człowiekowi. Tylko czy człowiek chce, czy ja chcę, respektować w moim życiu prawa natury i prawa duchowe?
  • Człowiek jako jedyny byt funkcjonuje na poziomie świata materii i świata ducha. Tylko wtedy, kiedy szanuje te dwa porządki jest prawdziwym człowiekiem. Kiedy człowiek szanuje i respektuje prawa natury? Wtedy, kiedy przyjmuje w swoim życiu Boży plan wobec siebie i całego stworzenia. Kiedy szanuje przyrodę, w której żyje. Również wtedy kiedy szanuje prawa biologii rządzące naszym organizmem.
  • Człowiek szanuje prawa duchowe kiedy nawiązuje relację ze swoim Stwórcą i zaczyna Go poznawać takim, jakim On jest. Kiedy zaczyna się modlić i rozważać Słowo Boże. Kiedy przeznacza konkretny czas na sprawy ducha. Tylko wówczas może być szczęśliwy. Może czas tegorocznego adwentu potraktuj jako nowe twoje otwarcie się na Bożego Ducha? Jako okazję do poświęcenia większej uwagi i czasu sprawom ducha?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę poznania praw natury i praw ducha, które dałeś człowiekowi. Proszę Cię o łaskę powrotu do tych praw w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?